गोंयाक 308 धांवड्यांची आघाडी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दिल्लीच्या पालम हांगाच्या अॅरफोर्स संकुलाच्या मैदानाचेर चालू आशिल्ले रणजी करंड सी गटांतले चार दिसांचे मॅचीच्या तिसऱ्या दिसा गोंय पंगडान सेनादळा आड आपलो शेक दवरलो.

गोंय पंगडान सेनादळाच्या पयल्या डावांतल्या 175 धांवड्यांक जाप दितना आपलो पयलो डाव 9 बाद 483 धांवड्यांचेर घोशीत करून 308 धांवड्यांची व्हड आघाडी घेतली.

तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार सेनादळान शुभम रोहिल्ला आनी रवी चौहान हांच्या अर्द शेंकड्यां नेटार आपल्या दुसऱ्या डावांत 2 बाद 139 धांवड्यो केल्यात.

सेनादळ अजून 169 धांवड्यांनी फाटीं आसा. सेनादळाच्यो दोनूय विकेटी विजेश प्रभुदेसायान घेतल्यो. आयज मॅचीचो निमाणो दीस.

गोंयाक व्हड आघाडी मेळोवन दिवपाक विकेटकीपर बॅट्समन एकनाथ केरकारान मोलादीक योगदान दिलें. आपले इकरावे पयले श्रेणीचे मॅचींत खेळटना पयल्या शेंकड्याची नोंद केली. तशेंच चार म्हत्वाच्यो भागिदाऱ्यो केल्यो. पयलीं सकाळीं बाद जाल्ल्या मुखेली दर्शन मिशाळा वांगडा सवे विकेटी खातीर 112 धांवड्यांची भागिदारी केली. दर्शनान 96 बॉलांनी 59 धांवड्यो केल्यो. हातूंत आठ चवक्यांचो आनी एका सक्याचो आस्पाव आशिल्लो.

एकनाथान वट्ट दर्शन, मोहित रेडकार, अर्जुन तेंडुलकर आनी लक्ष्य गर्ग हांच्या वांगडा मेळून 310 धांवड्यो केल्यो.

ते उपरांत मोहित रेडकारा वांगडा मेळून सातवे विकेटी खातीर मोलादीक 80 धांवड्यांची भागिदारी केली. हातूंत मोहिताचें योगदान 56 धांवड्यांचें आशिल्लें. ताणें 61 बॉलांक तोंड दितना णव चवके आनी एक सको मारलो.

स्पिनर मोहित राठीन राठीन रेडकाराक आपल्याच बॉलाचेर कॅच बाद केलो.

मोहित रेडकारान पयले श्रेणींतलो आपलो पयलो अर्द शेंकडो नोंदयलो. ते उपरांत केरकारान अर्जुन तेंडुलकरा (27) वांगडा मेळून आठवे विकेटी खातीर 45 आनी णववे विकेटी खातीर लक्ष्य गर्गा (32) वांगडा मेळून 73 धांवड्यांची भागिदारी केली.

लक्ष्य बाद जाल्या उपरांत गोंयान आपलो पयलो डाव घोशीत केलो. सेनादळा वतीन पुलकीत नारंगान चार, मोहित राठीन तीन जाल्यार पुनम पुनिया आनी अर्पित गुलेरिया हाणें दरेकी एक विकेट घेतली.

तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार सेनादळान 2 विकेटी वगडावन 139 धांवड्यो केल्ल्यो. शुभम रोहिल्ला (52) आनी रवी चौहान (खेळटा 68) हांणी पयले विकेटी खातीर 96 धांवड्यांची भागिदारी केली. शुभमाक वीजेश प्रभुदेसायान बाद केलो. उपरांत समशेर यादवाक बोल्ड केलो. तिसऱ्या दिसाचो खेळ सोंपलो त्या वेळार रवी चौहान आनी राहुल सिंग खेळपट्टीचेर आशिल्ले.

थोडे भितर धांवतकटोः सेनादळ (पयलो डाव) 175, गोंय (पयलो डाव) (5 बाद 281 वयल्यान मुखार) 9 बाद 483 धांवड्यांचेर डाव घोशीत (एकनाथ केरकार नाबाद 156, दर्शन मिशाळ 59, मोहित रेडकार 56, अर्जुन तेंडुलकर 27, लक्ष्य गर्ग 32)