गोंयाक एके विकेटीन निसट्टें जैत

मोहीत रेडकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

ऑफ स्पिनर मोहीत रेडकारान पयलीं 7 ओव्हरींनी फकत 11 धांवड्यो दिवन 6 विकेटी घेतल्या उपरांत आयुष वेर्लेंकारान 89 बॉलांनी पांच चवक्यांचे मजतीन संयमी नाबाद 46 धांवड्यांची खेळी करून गोंयाक 23 वर्सां पिराये सकयले राज्य क्रिकेट वन डे क्रिकेट सर्तींतले लडतींत गुजराता आड एके विकेटीन उमळशीक वाडोवपी मॅच जिखून दिली.

लडत गुडगांवच्या गुरूग्राम क्रिकेट मैदानाचेर जाली. टॉस जिखून पयलीं बॅटींग करपी गुजराताचो डाव गोंयच्या बॉलरांनी फकत 20.5 ओव्हरींनी 87चेर गुठलायलो.

गोंया वतीन मोहीत रेडकारान फकत 11 धांवड्यो दिवन 6 विकेटी घेतल्यो. हातूंतल्या चार बॅट्समनांक बोल्ड केले जाल्यार दोगांक एलबीडब्ल्यू बाद केले. ताका दीप कसवणकार (21-2) आनी जगदीश कुमार पाटील (22-2) हाणें दरेकी दोन विकेटी घेवन मोहीताक बरी साथ दिली.

गुरूग्रामाचे खेळपट्टीचेर धांवड्यांचो फाटलाव करपाक मैदानांत देंवपी गोंय पंगडाक गुजराताच्या बॉलरांनी दरेकी धांवडे खातीर संघर्श करपाक लायलो. शौर्य जगलान, दीप कसवणकार, सागर वंटामुरी, योगेश कवठणकार, पियुष यादव, मोहीत रेडकार, शिवेंद्र भजबळ हे बाद जाल्ल्यान गोंयची स्थिती 7 बाद 69 अशी जाली. ह्या वेळार आयुष वेर्लेंकारान नमेश काणकोणकार आनी जगदीश कुमार पाटील हांकां वांगडा घेवन जैता खातीर गरज आशिल्ल्यो धांवड्यो केल्यो. गुजराता वतीन सरल प्रजापतीन तीन जाल्यार जय मालुसुरेन दोन विकेटी घेतल्यो. गोंयची तिसरी मॅच 3 नोव्हेंबराक मुंबय आड जातली.

थोडे भितर धांवतकटोः गुजरात, 20.5 ओव्हरींनी 87 धांवड्यो (ऋषी पटेल 16, प्रियेश 14, जयमीत पटेल 20, हसवांग ब्रह्मभट 14 धांवड्यो, जगदीश कुमार पाटील 4-0-22-2, मोहीत रेडकार 7-3-11-6, लकमेश पावणे 5-0-29-0, दीप कसवणकार 4.5-0-21-2 हार आड गोंय, 36.3 ओव्हरींनी 9 बाद 89 धांवड्यो (शौर्य जगलान 10, दीप कसवणकार 0, सागर वंटामुरी 2, योगेश कवठणकार 6, आयुष वेर्लेंकार नाबाद 46, पियुष यादव 0, मोहीत रेडकार 7, शिवेंद्र भुजबळ 7, नमेश काणकोणकार 0, जगदीश कुमार पाटील 1, लकमेश पावणे नाबाद 0, युवराज सिंग झाला 10-5-15-1, जय मालुसूरे 6-1-19-2, सरल प्रजापती 10-022-3, कुशन पटेल 6.3-2-17-0, एम वाच्चेता 4-3-9-2.