गोंयांत 5 वर्सांत सगल्यांत चड 974सीआरझॅड नेमांच्या उल्लंघनांचीं प्रकरणां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राज्यसभेंतले लेखी जापेंत म्हायती उक्ती

भांगरभूंय I प्रतिनिधी
पणजी : सैमान सोबीत आशिल्लें गोंय आतां पयलीं सारके शांत आनी सुशेगाद उरुंक ना. गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाण जशें वाडत आसा तशें सीआरझॅड (दर्यादेग नेमन वाठार) उल्लंघनांचें प्रमाण वाडत आसा. फाटल्या 5 वर्सांत गोंयांत सगळ्यांत चड 974 सीआरझॅड नेमांच्या उल्लंघनाचीं प्रकरणां जाल्यात. राज्यसभेंतले लेखी जापेंतल्यान ही गजाल उक्ती जाल्या.
पुराय देशांत फाटल्या 5 वर्सांत सीआरझॅड उल्लंघनांचो आंकडो 1,878 आसा. हातूंतलीं 974 उल्लंघनां गोंयांत जाल्यात. हे प्रमाण 52 टक्के जाता. हेर राज्यांनी सीआरझॅड उल्लंघनाचे प्रकार जाल्यात. मात तांचो आंकडो बरोच उणो आसा. गोंया उपरांत महाराष्ट्रांत सीआरझॅड उल्लंघनांचो आंकडो 556 आसा. आंध्र प्रदेश, लक्ष्यद्वीप, अंदमान निकोबार ह्या राज्यांनी दर्यादेग वेवस्थापन वाठार (सीआरझॅड) उल्लंघनां विशीं एकूय कागाळ वा प्रकरण ना.
राज्यसभेचे वांगडी एस निरंजन रेड्डी हांणी सभाघरांत हो लेखी प्रस्न केल्लो. केंद्रीय रानां आनी पर्यावरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चुबे हांणी लेखी जापेंत ही म्हायती दिल्या.