गोंयांत 1 ते 12 जून मेरेन 13.03 इंच पावसाची नोंद

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजी: हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण राज्यांत 1 ते 12 जून मजगतीं, सरासरी 13.03 इंच पावसाची नोंद जाल्या. ह्या काळांत सादारण 10.15 इंच पावसाची नोंद जाता. अंदूं पावसाचें प्रमाण 28.3 टक्क्यांची चड आसा. फुडले स दीस किरकोळ वा मध्यम पावसाची शक्यताय आसा. गोंयांत 24 वरांत 1.38 इंच पावसाची नोंद जाल्या.

हवामान खात्यान बुधवारा पावसाचो यलो अलर्ट जारी केल्लो. ते प्रमाण पणजी, वास्को, काणकोण, म्हापश्यां मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची नोंद जाल्या. राजधानी पणजे सकाळीं पावसान नेटान हजेरी रायिल्ली. दनपारा उपरांत पावसाचो नेट उणो जालो.

ते उपरांत दीसभर मध्यम स्वरूपाचो पावस पडलो. बुधवारा पणजे चडांत चड तापमान 29.6 अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद जाल्या. मुरगांवां चडांत चड तापमान 30.4 अंश जाल्यार उण्यांत उणें 23.6 अंश सेल्सिअस तापमान आशिल्लें.

राज्यांत 1 जून ते 12 जून मेरेन मडगांवां 18.25 इंच पावसाची नोंद जाल्या. काणकोणां 18.77, केप्यां 14.50, सांगें 14.45 इंच, दाबोळी 14.44 इंच, सांखळे 14.06 इंच, मुरगांवां 13.26 इंच, पणजे 11.63 इंच, म्हापश्यां 9.29 इंच, वाळपय 8.48 इंच, फोंड्यां 7.17 इंच जाल्यार पेडण्यां 7.03 इंच पावसाची नोंद जाल्या.