गोंयांत मे म्हयन्यांत तंबाकू विरोधी फिल्म महोत्सव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । खबरां मेज
पणजीः गोंय मनरिजवण सोसायटी वतीन राज्य सरकाराचें भलायकी खातें आनी गोंय दांत म्हाविद्यालय- हॉस्पिटलाच्या पालवान 31 मेक 5वो तंबाकू विरोधी फिल्म महोत्सव जातलो. तंबाकू पसून तयार केल्ल्यो वस्तूं पसून जावपी दुयेंसां विशीं साबार लोकां मदीं जाग्रुताय करपाच्या हेतान व्हो महोत्सव दर वर्सा आयोजीत करतात.
ह्या महोत्सवांतल्यान लोकांनी तंबाकू पदार्थां विशीं सादूर रावचें व्हो संदेश दिवपाची जायरात करपी लघुपट वेंचून काडटले.
गोंय तंबाकू मुक्त करपाचो व्हो महोत्सव आयोजीत करपा फाटलो हेत आसा. गोंय विभाग आनी राष्ट्रीय विभाग अश्या दोन विभागांत लघुपट दाखयतले. “आमकां तंबाकू नाका अन्न जाय” हे अंदूच्या ह्या तंबाकू विरोधी फिल्म महोत्सवाची थीम आसा.
गोंय विभागा खातीर तंबाकूच्या वायट परिणा विशीं जाग्रुताय करपी लघु जायरात फिल्म कोंकणी, मराठी  वा हिंदी भाशेंत आसपाक जाय. इंग्लिश भास लेगीत उपकरता. ती गोंयचो नि्र्मातो वा निर्मणी हावसात. गोंयकारान वा गोंयांतल्या शिक्षणीक वा सामाजीक संस्थांनी शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यान तयार केल्लो आसपाक जाय. व्हो जायतार पट दोन मिनटां परस चड वेळाचो आसपाक जायना आनी तातूंत इंग्लिश सबटायटल आसपाक जाय.
राष्ट्रीय विभागांत जायरातपट हिंदी वा इंग्लिश भाशेंत आसपाक जाय. तशेंच तो फकत भारतीय निर्मातो वा निर्मणी हावसान, विद्यार्थी, भारतांतली शिक्षणीक वा सामाजीक संस्थांनी तयार केल्लो आसपाक जाय. दोन मिनटां परस चड वेळाचो तो आसपाक जायना. हे लघुपट जायरात सर्तींत वांटो घेवपा खातीर पात्र मनशांनी तांचीं नांवां 19 एप्रील मेरेन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरून ते www.esg.co.in and www.iffigoa.org termed as
“5 th Goa Anti-Tobacco Film Festival Registration Form”. हे बेवसायटीर धाडपाक जाय. सर्तींत वांटो घेवपाची निमणी तारीक 12 मे ही आसा.
गोंय विभागा खातीर पयल्या तीन लघु जायरातपटां खातीर 50 हजार, 30 हजार आनी 20 हजार रुपया अशी रोख इनामां दितले. राष्ट्रीय पांवड्या खातीर ही इनामां 1 लाख, 50 हजार आनी 30 हजार रुपया अशीं आसात. इनामां मेळिल्ले लघुपट तंबाकूच्या वायट परिणामां विशीं लोकां मदी जाग्रुताय करपा खातीर देशांतली थिएटरां, टीव्ही चॅनल्स, शाळा, म्हाविद्यालयां आनी सरकारी खातीं आनी इंटरनेटार दाखयतले.