गोंयांत फावोश्या प्रमाणांत वीज उपलब्ध

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अस्तंत, दक्षीण ग्रिडा सयत हेर मार्गांनी मेळटा वीज, विधानसभेंत लेखी जापेंत नमूद

भांंगरभूंंय I प्रतिनिधी
पणजी : गोंयाक अस्तंत आनी दक्षीण ग्रीड कडल्यान 628 मेगावॅट विजेचो कोटा मंजूर जाला. तशेंच सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन, विद्युत वेपार निगम लिमिटेड हांंचे कडल्यान वीज मेळटा. सध्या गोंयाक फावोश्या प्रमाणांत वीज उपलब्ध जाता.
वीज खात्याचे मुखेल अभियंंते स्टीफन फर्नांडीस हांंचे कडल्यान ही म्हायती मेळ्ळी.
विधानसभेंत आमदार देविया राणे हांणी विचारिल्या विजेच्या प्रस्नाचेर वीज मंत्री सुदिन ढवळीकार हांंणी लेखी जापेंत ही म्हायती दिल्या. अस्तंत आनी दक्षीण ग्रिडा सयत हेर मार्गांनी गोंयाक जी वीज मेळटा, ताचो उल्लेख लेखी जापेंत आसा.
580 ते 700 मेगावॅट इतली राज्याची गरज आसा. अस्तंत ग्रीड आनी दक्षीण ग्रीडांतल्यान राज्याक 628 मेगावॅट इतली वीज मेळटा. ही वीज गरजे प्रमाण आसा. राज्याची मागणी वाडली जाल्यार हेर मार्गानी वीज खातें वीज उपलब्ध करता.
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (25 मेगावॅट), विद्युत वेपार निगम लिमिटेड (6 मेगावॅट), शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस (100 मेगावॅट), नेट मिटरींग (33 मेगावॅट) हांंगाच्यान वीज उपलब्ध जाता. तशेंच सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हांंचे कडल्यान नॉन सोलर वीज मेळटा. प्रधानमंंत्री कुसुम येवजणे खाला गोंयाक आनीक 50 मेगावॅट वीज उपलब्ध जातली.
वेदांंता, गोवा स्पाँज प्रायव्हेट लिमिटेड हांंचे कडल्यान वीज मेळटा. हाका लागून घरगुती गिरायकां सयत उद्देगांं खातीर लेगीत वीज उपलब्ध आसा. विधानसभेंतले लेखी जापेंत ही सगली म्हायती नमूद
केल्या.