गोंयांत फाल्यांच्यान काळखें मळब सप्ता

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

य आनी पुराय संवसारांतले सैममोगी 22 ते 30 एप्रिल मजगतीं आंतरराष्ट्रीय काळखें मळब (डार्क स्काय) सप्तक मनयतात. एप्रील म्हयन्यांत उमाशेक तें पाळटात. हें खगोलशास्त्र म्हयन्या कडेन एकरूप आसा. ह्या सप्तकांत दरेकल्याक अंतराळांतले चमत्कार सोदपाची, पळोवपाची संद मेळटा. खगोलशास्त्र हें आदल्या काळां पसून अस्तित्वांत आशिल्लें सगल्यांत पोरणें विज्ञान. आमच्या दायज्यांक ‘हें पुराय जग आनी विश्व नेमकें कितें?’ ह्या प्रस्नाचेर विचार करपाक प्रवृत्त केले, ते ह्याच विज्ञानान.
आदल्या काळार, रातच्या वेळार मळबात चकचकपी थिपके पळोवन सगलेच अजापीत जाताले. त्यावेळार तांणी केल्लें खर निरीक्षणां, नोंदी हाका लागून तांकां तांकां कळ्ळें की हें काळखी मळब म्हणल्यार एक व्हडलें घडयाळ आनी नियोजक. जाचो उपेग मागीर खंयचीं कामां केन्ना करपाचीं हें थारावपाक मजत जाली. शेतीचो सोद हो ह्याच गिन्यानाचो फळादीक परिणाम आसा. कॅलेंडर आनी होकायंत्राच्या पयलीं तेजस्वी नकेत्रांनी भरिल्लें काळें मळब वेळ मेजपाक, ऋतू थारावपाक, व्हडल्या दर्यांत वांट सोदपाक वापरताले. काळ बदल्लो तशें तंत्रज्ञान आयलें. ताका लागून आदलें सगलें लोक विसरून गेले. आमचें गिन्यानाचें दायज, ताचें म्हत्व, विज्ञानाची आवड कमी जायत केली. सध्या उजवाडाच्या प्रदुशणांत वाड जाल्ल्यान ही समस्या आनीक वाडल्या. हाचो धपको शारांतल्या नागरिकांक बसला. वास्तविक उजवाडाचें प्रदुशण म्हणजे कसलोय कृत्रिम उजवाड, जाची गरज ना आनी जो रानवटी जिवांच्या जिवितांत आडमेळीं हाडपा वांगडाच मनशाचेरुय परिमाण करता. तो पयशांचो, उर्जेचो अपव्यय करता आनी हवामान बदलाच्या हानीकारक प्रभावांक हातभार लायता.
इंटरनॅशनल डार्क स्काय असोसिएशनान मान्यताय दिल्लो काळखें मळब सप्तक हें आमच्या रातीच्या वातावरणाची राखण करपाक समर्पितपणान काम करता. असोसिएशन समविचारी लोकांक वांटेकार करून घेवन प्रदुशणा विरयत काळखी मळबाच्या सोबितकायेची खोस घेवपाक मजत करता. तें उजवाड प्रदुशणा कडेन संबंदीत समस्यां कडेनूय लक्ष ओडटा. त्यो कमी करपाक सोंप्या उपायांक उर्बा दिता.
ढगाळ हवामानाचेर लक्ष दवरून, बऱ्यांतलें बरें दृश्य अणभवपाक तुमचें लागचें काळखी स्थान वेंचात. ह्या काळांत, पुराय गोंयांत खगोलशास्त्र मोगी, व्यक्ती/ गट आनी संबंधित संस्थां वरवीं विवीध भौशीक आकाश निरीक्षण आनी खगोल-फोटोग्राफी कार्यावळीचें नियोजन केलां. 7 मे दिसा येवपी आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र दिसा ताऱ्यांचो हो सण जातलो.
गोंयांतल्या दोंगराळ गांवांनी वचून मळबाची गिरेस्तकाय पळयात. जेमिनिड्स उल्का वर्शावा मजगतीं खगोलशास्त्राच्या कांय उमेदी लोकांनी काणकोण तालुक्यांतल्या खोतीगांवां वचून एक आगळो अणभव घेतलो. तसोच तुमीय घेयात.

फुडल्या कांय काळांतल्यो अंतराळ घडणुको. त्यो पळोवपाक टेलिस्कोपाची गरज ना.
1) एप्रीलाच्या 21-22 तारखेक – मध्यान रातीं 2. 30 मजगतीं, चंद्र उदेंवचे पयलीं लिरिड्स मेटिओअर वर्षाव जातलो.
2) 24 एप्रील – फांतोडेर 4:30 ते सूर्योदय जाय मेरेन पूर्व आकाशात दुर्मिळ गिरे दिसतले. (चंद्रा सयत शनी, मंगळ, शुक्र आनी गुरु) हें 1 मे दिसा जावपी सूर्य गिराणाच्या पूर्वसंध्ये मेरेन दिसतलें. गिराण गोंयांत दिसचें ना.
3) 1 मे- फांतोडेंच्या आकाशांत पूर्वेक शुक्र आनी गुरू एकठांय येतात.
4) 2 मे – सूर्यास्ता उपरांत सांजवेळा बुध आनी चंद्र पश्चिम आकाशांत एकठांय येतले.
5) गोंयांत 7 (आनी 8) मे दिसा आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्र दीस मनयतले.