गोंयांत दूद वाडीचो यत्न जावपाक जाय

नोंदणी पत्र दितना सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुभाष शिरोडकारः नव्या पतसंस्थांक नोंदणी पत्रां भेटयलीं

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

फोंडें: गोंयांतलो दूद वेवसाय उणो जायत चल्ला. ते खातीर विवीध येवजण्यांचो लाव घेवन गोंयांत दूद उत्पादन वाड करपाचो यत्न जावपाक जाय. गृह आधार आनी हेर येवजणे प्रमाण सरकार दरेका म्हयन्याचे 10 तारखेक दूद उत्पादकांक आधारभूत मोल दिवपाचो विचार करता, अशें सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांणी सांगलें.

कुर्टीच्या 5 पतसंस्थांक नवी नोंदणी पत्रां भेटोवपाचे कार्यावळींत मंत्री शिरोडकार उलयताले. ह्या वेळार गोंय राज्य बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, उपनिबंधक सीताराम सावळ, पंकड मराठे, गोरवां सांबाळ खात्याचे डॉ. रामा परब, नाबार्डचे सहाय्यक वेवस्थापक नितीन चौघुले आनी फोंडें म्हालाचे कृशी अधिकारी संतोष गांवकार आनी सुनील मडकयकार हाजीर आशिल्ले.

गोंयांतल्यो विवीध पतसंस्था हो सर्वसामान्य लोकांच्यो बँको आसात. ते खातीर सहकार मळाक कांय प्रमाणांत चालना मेळटा. सहकार मळार कांय उणाव दिसल्यात. तातूंत रोखडोच बदल करपाचो यत्न चालू आसात, अशें शिरोडकार हांणी सांगलें.

गोवा ग्रामीण कॉ- ऑपरेटिव्ह भोव उद्देसी पक्स लिमिटेड- प्रियोळ, शेतकरी बाजार कॉ- ऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज पक्स लिमिटेड- फोंडें, गोवा कुळागर कॉ- ऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज पक्स लिमिटेड- दाबाळ, रुद्देश्वर कॉ- ऑपरेटिव्ह मल्टीपर्पज पक्स लिमिटेड- धारबांदोडें आनी म्हार्दोळ कॉ- ऑपरेटिव्ह पक्स लिमिटेड- म्हाड्डोळ हांचे प्रतिनिधींच्या सुवादीन मंत्री शिरोडकार हांचे हस्तुकीं नोंदणी पत्रां दिलीं. उल्हास फळदेसाय हांणी ह्या वेळार आपले विचार मांडले. पंकज मराठे हांणी येवकार दिलो आनी उपकार मानले. सुभाष जाण हांणी सुत्रसंचालन केलें.