गोंयांत दिव्यांगां कडेन आडनदर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अवेलिनो डिसा हांचो स्वंयपूर्ण मित्र, पंचायतींचेर आरोप

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांतल्यो पंचायती आनी स्वयंपूर्ण मित्र दिव्यांगां कडेन आडनदर करतात, असो आरोप राज्य दिव्यांग हक्क संघटणेचे अध्यक्ष अवेलिनो डिसा हांणी केला. पणजे शुक्रारा घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तांचे वांगडा राज्य दिव्यांग सल्लागार मंडळाचे वांगडी प्रकाश कामत हाजीर आशिल्ले.

कामुर्ले पंचायती मुखार एक दिव्यांग बायल रावता. तिचीं घरचीं तिचेर मातूय लक्ष दिनात. वाठारांत व्हिलचेयर आनी दिव्यांगां खातीर हेर साहित्य वांटलें, तेन्नाय तिचे कडेन आडनदर केली. गोंयांत दोन खेपे स्वयंपूर्ण मोहीम हातांत घेतिल्ली. मात दिव्यांगां कडेन दोनूय खेपे आडनदर केली, अशें डिसा हांणी सांगलें.

वास्को नव्यान बांदिल्या स्विमींग पूल आनी संकुलांत वचपाक दिव्यांगा खातीर सुविधा ना. दिव्यांग हक्क कायद्या प्रमाण पंचायत, नगरपालिका, म्हानगरपालिका तशेंच सरकारी विभागांक त्यो सुविधा दिवप सक्तीचें आसा. तशेंच गोंयांतल्या कांय शाळांनी आनी म्हाविद्यालयांनी दिव्यांगांक प्रवेश न्हयकारतात. आमचे कडेन आयज मेरेन अश्यो चार कागाळी आयल्यात, अशी म्हायती डिसा हांणी दिली. तशेंच हे बाबतींत जर अशी आडनदर जायत रावली जाल्यार आमी कायदेशीर कारवाय करतले, अशी शिटकावणीय तांणी दिली.

शाळांक शिक्षण विभागा कडल्यान दिव्यांगां खातीर सुविधा निर्माण करचे खातीर कसलीय मजत जाय जाल्यार आमचे कडेन संपर्क करचो. राज्य दिव्यांग आयुक्त हे संबंदांत मजत करपाक शकतात, अशेंय डिसा हांणी सांगलें.

दिव्यांगांक घरपोच वैजकी सेवा मेळचीः डिसा

दिव्यागांक रक्तदाब, गोडेंमूत ह्या दुयेंसां खातीर नेमान तपासणे खातीर हॉस्पिटलांत वचप शक्य जायना. तांकां घेवन वचपाक सदांच कोण मेळटलोच अशें ना. हे खातीर भलायकी केंद्रांतल्यान घरपोच तपासणी सेवा दिवची, अशी मागणी अवेलिनो डिसा हांणी केली.

हिमोफिलियाचेर नेमान उपचार जायः कामत

हिमोफिलिया ह्या दुयेंसाचो हालींच दिव्यांग घटकां मदीं आसपाव केला. ह्या दुयेंसाच्या नेमान उपचाराची सुविधा गोमॅकाँत आसप गरजेचें आसा. गोंयांत अशे 55 दुयेंती आसात, तांकां नेमान उपचार मेळनात, अशें प्रकाश कामत हांणी सांगलें.