गोंयांतल्यो स न्हंयो प्रदुशीत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मांडवी, जुवारीचोय आस्पाव; ‘बीओडी’ तिना परस चड; केंद्रीय अहवालांतल्यान उक्तें

पणजी: मांडवी, जुवारी सयत गोंयच्यो स न्हंयो प्रदुशीत आशिल्ल्याचें केंद्र सरकारान जारी केल्ल्या एका अहवालांतल्यान मुखार आयलां.

केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग शेखावत हांणी ही म्हायती दिल्या. सवूय न्हंयांचो बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड (बीओडी) तिना परस चड आशिल्ल्यान तांचो प्रदुशीत न्हंयांचे वळेरेंत आस्पाव जाल्ल्याचें अहवालांतल्यान दिसून येता.

‘बीओडी’ तिना परस चड आसल्यार त्या न्हंयाक प्रदुशीत न्हंय म्हूण जाहीर करतात. ‘बीओडी’ चड तितली ती न्हंय अदीक प्रदुशीत मानतात. देशांत अशो वट्ट 311 न्हंयो आसात. तातूंत गोंयच्यो मांडवी, जुवारी, साळ, कळणा, खांडेपार आनी म्हापसा ह्या न्हंयांचो आस्पाव आसा अशें शेखावत हांणी अहवालांत म्हणलां.

ह्यो न्हंयो नेमक्यो खंयच्या स्थानार प्रदुशीत आसात, तांचो ‘बीओडी’ कितलो आसा आनी त्यो प्रदुशणा प्रमाण आंखणी केल्ल्या खंयच्या वर्गांत तांचो आस्पाव आसा, हाचीय विस्तारान म्हायती अहवालांत दिल्या.

कांय उद्देगीक वसणुकांतल्यो कंपनीं, कारखाने, आस्थापनां व्हड प्रमाणांत घाणयारें उदक न्हंयांनी सोडटात. ताका लागून खूबशा राज्यांतल्यो न्हंयो व्हड प्रमाणांत प्रदुशीत जायत आसात. अशा कंपनीं, कारखान्यांचेर प्रदुशण नियंत्रण कायद्या खाला कारवाय करपाचे निर्देश राज्य सरकारांक दिल्यात. प्रदुशीत न्हंयांचो लोकांचे भलायकेचेर परिणाम जावचो न्हय हे खातीर केंद्र सरकारान फाटल्या कांय वर्सां सावन न्हंयांचे नितळसाणे खातीरची मोहीम हातांत घेतल्या.

केंद्रीय अर्थसंकल्पांत ते खातीर भरीव अर्थीक तरतूद लेगीत करतात. न्हंयांचो सांबाळ आनी संवर्धन करपाची मुखेल जापसालदारकी राज्य सरकाराची आसता. ताका लागून सरकारान न्हंयो प्रदुशीत जावपा पसून वाटावपा खातीर विवीध उपाय येवजण्यो करच्यो. न्हंयांचेर नियंत्रण दवरपाची वेवस्था करची आनी प्रदुशीत न्हंयांची तत्काळ नितळसाण करून लोकांचे भलायके सयत पर्यावरणाचीय राखण करची अशी सुचोवणीय जलशक्ती मंत्रालयान सगल्या राज्यांक केल्या अशेंय मंत्री शेखावत हांणी अहवालांत म्हणलां.

मजगतीं, मांडवी, जुवारी सयत राज्यांतल्यो स न्हंयो फाटल्या कांय वर्सां सावन प्रदुशीत जाल्यात. कांय कंपनीं, कारखाने तशेंच आस्थापनां घाणयारें उदक न्हंयांनी सोडटात. दुसरे वटेन न्हंयांचे आशिकुशीच्या वाठारांनी रावपी लोकूय घाणयारें उदक तशेंच हेर साहित्य न्हंयांनी उडयतात. ताचो फटको ह्या स न्हंयांक बसला. ताका लागून न्हंयो प्रदुशीत करपाक जापसालदार आशिल्ल्यांचेर ताकतिकेन कारवायेचे निर्देश मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाचे पयलींच राज्य प्रदुशण नियंत्रण मंडळाक दिल्यात.

———————

बॉक्स

प्रदुशीत न्हंयो

न्हंय खंयच्यान खंय मेरेन बोओडी वर्ग

मांडवी आमोणें कुशीक 3.0 5

जुवारी पंचवाडी ते मडकय 6.4 4

साळ खारेबांद ते असोळणें 6.0 5

कळणा चांदेल कुशीक 4.0 5

खांडेपार खांडेपार कुशीक 4.2 5

म्हापशें करासवाड्या कुशीक 5.0 5