गोंयांतल्या हॉटेलां खातीर कारवारांतल्यान बेबकांची तस्करी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

कारवार, खबरां संस्था ः पावसाक सुरवात जाले उपरांत बेबकांची शिकार करपाचें प्रमाण वाडटा. अशें चालूच उरल्यार येवपी काळांत बेबकांची संख्या व्हड प्रमाणांत उणी जावपाची शक्यताय आसा. आनी तशें जालें जाल्यार ताचो पर्यावरण आनी जैवविविधतेचेर व्हड परिणाम जावंक शकता. हाका लागून गोंयांत बेबकांची शिकार करप्यांचे खर कारवाय करपाची शिटकावणी दिल्या.
बेबकांचे मांस खावपी लोक खूब आसात. देखून बेबकांची शिकार करुन तीं हॉटेलांक विकतात. ह्याच कारणाक लागून कारवारातल्यान गोंयांत बेबकांची तस्करी करताले.
चड म्हायती प्रमाण, कारवार ते गोंय बशींतल्यान 42 बेबकांची तस्करी जाताली. अशी म्हायती कारवार रानां विभागाक मेळ्ळी. उपरांत रानां विभागान कारवाय करुन कारवारच्या कोडीबाग हांगा बस आडयली. ही तस्करी जांपिंग चिकना खातीर गोंयांतल्या हॉटेलां खातीर जाताली. कारवार रानां विभागान कारवाय करुन वाहन चालकाक अटक केल्या. तशेंच बसूय जप्त केल्या. बेबकांची तस्करी करपी दुबावित फरारी आसा आनी ताचो सोद पुलीस घेतात. 42 बेबकांक रानां खात्यान जीवनदान दिले.