गोंयांतल्या बंगळुरूक व्हरतना अनमोडा 260 लीटर सोरो जप्त

जप्त केल्ले वाहन आनी सोऱ्या वांगडा अनमोडचो अबकारी पंगड

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
बेळगांवः गोंयांतल्यान बंगळुरूक व्हरतना सुमार 260 लिटर सोरो कारवार अबकारी विभागाच्या अनमोड हांगच्या अबकारी पंगडान जप्त केलो.  नुस्त्याची येरादारी करपी केए 01 एबी 0850 ह्या वाहनाची तपासणी केली तेन्ना  नुस्त्यांत ल्हिपोवन दवरिल्ली सोऱ्याची बॉक्सां सांपडलीं.
अनमोडा नाक्यार अबकारी पंगडान वाहन थांबयलें तेन्ना बंगळुरूक नुस्तें घेवंन वतात अशें ड्रायव्हर सय्यद जुनेद हाणे सांगलें. दुबावा वयल्यान तपासणी केली तेन्ना सोरो सांपडलो. बंगळुरूच्या जुनेदान अटक करून वाहन आनी सोरो अबकारी पंगडान जप्त केलो.
सय्यद जुनेद व्हो बऱ्याच तेपा सावन बेकायदेशीरपणान बंगळुरूक सोरो व्हरपाचें काम करतालो. नुस्त्याची येरादारी ताणे फकत नांवां खातीर सुरू केल्ली. अनमोड अबकारी नाक्याचे निरीक्षक श्रीकांत असोदे, अबकारी गार्ड राजू भटकल, नागेंद्र आनी पंगडान ही  कारवाय केली.