गोंयांतल्या बँक फाट्यांत कोंकणी उलयतल्यांक कामार घेवपाची रिव्होल्सुशनरी गोवन्साची मागणी

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पणजीः गोंयांत आशिल्ल्या राष्ट्रीयकृत आनी हेर बँकांच्या फाट्यांत कोंकणी उलोवपी थळाव्यांक कामार घेवपाची मागणी रिव्होल्युशनरी गोवन्स (आरजी) पक्षान केल्या. थळाव्या लोकांक बरी सेवा मेळची हे खातीर ही उपाय येवजण करपाची गरज आसा अशें आरजी फुडारी मनोज परब हांणी पणजे पत्रकारां कडेन उलयतना सांगलें.
थळावी भाशेंत उलयतल्यांक कामार  घेवपाची सूचोवणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हिणे बँकाक केला. गोंयांतल्या बँक फाट्यांनी मात कोंकणी कळनाशिल्ले कर्मचारी आसात अशें दिसून येता. सगल्याच गोंयकारांक हिंदी वा इंग्लिश समजता अशें न्हय. राज्यांत भौशीक (12), खाजगी (17) आनी सहकारी (14) मेळून 46 बँको आसात. तांचे 780 फांटे आसात. बँकांनी व्हडा प्रमाणात रोजगार निर्मणी जाता. मात तातूंत गोंयकारांक रोजगाराची संद  जायत्या प्रमाणात मेळना ही वस्तुस्थिती आसा अशें परब हांणे सांगलें.
 रिझर्व बँकेक पत्र धाडून लोकांकडेन थेट संबंद आशिल्ल्या सुवातांनी गोंयकारांची नेमणूक करपाची विनवणी आमी करतले. ते संबंदात मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत तशेंच सगल्या बँकांच्या मुखेलीक निवेदनां भेटयतले अशें तांणी सांगलें.  बँकांनी कर्मचारी भरती करतना ते संबंदीची जायराती थळाव्या भाशेंत थळाव्या दिसाळ्यांत छापाक जाय. बँक वेव्हार करपा खातीर स्लीप आनी हेर दस्तावेज कोंकणीत उपलब्द करून दिवचो अशी आमची मागणी आसा. गोंयकार ह्या बँकांक कोट्यांनी रुपयांच्यो ठेवी दितात मात त्यो नोकरी दिवपाचे बाबतींत गोंयकारांचेर अन्याय करतात अशे मनोज परब हांणी सांगलें.