गोंयांतल्यान गुजरातांत बेकायदेशीर रितीन वचपी सोरो जप्त

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

दोग जाणांक अटक

मडगांव, प्रतिनिधी ः गोंयांतल्यान गुजरातांत बेकायदेशीर रितीन सोरो व्हरपी दुबावीत गोपालभाई सोळंकी (38) आनी मनोहर खामादिया (19) हांकां कोंकण रेल्वे पुलिसांनी अटक केल्या. तांचे कडल्यान सुमार 15 हजारांचो व्हिस्की आनी रमच्यो 190 बाटल्यो जप्त केल्यात.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर गस्त घालपी कोंकण रेल्वे पुलीस कर्मचाऱ्यांक दोगांचेर दुबाव आयलो. उल्लेख केल्ल्या व्यक्तीं कडेन पुलिसांनी चवकशी केली तेन्ना तांणी परती जाप दिली. ते खातीर दोगांकय कोंकण रेल्वे पुलीस स्टेशनांत चवकशी खातीर व्हेले. तांच्या बॅगांचो तपास केलो. त्या वेळार हे दोगूय दुबावीत बेकायदेशीर रितीन गोंयांतल्यान गुजरातांत सोऱ्याचो सांठो विक्री खातीर व्हरताले हें उक्ताडार जाले.
दुबावीत गोपालभाई आनी मनोहर हे दोगूय सुरेंद्रनगर- गुजरातांत रावता. गुजरातांत सोऱ्याचे विक्रीचेर बंदी आशिल्ल्यान गोंयांत तयार केल्लो सोरो रेल्वेमार्गान २ बॅग भरुन गुजरातांत व्हरून विकपाचो आशिल्लो. दुबावितां कडल्यान 15 हजारांचो व्हिस्की आनी रमच्यो 190 बाटल्यो जप्त केल्यात. ह्या सोऱ्याचें मोल गोंयांत 15,256 रुपया आसलें तरी गुजरातांत दुबावितांक 80 ते 90 हजार रुपया मेळटा आसले. कोंकण रेल्वे पुलीस निरिक्षक सुनील गुडलर हांचे वांगडा हवालदार सत्यवान नायक, समीर शेख, कुलदीप गांवकार, श्रीनिवास रेड्डी आनी अमरदीप चौधरी हांणी ही कारवाय केली. फुडलो तपास सुरू केला.