गोंयभर पावसाचें धुमशेणः आयजूय उटंगार

उदका पोंदा गेल्लो पाड्डें पूल.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पणजीः गोंय हवामान विभागान काडिल्ल्या अदमासा प्रमाण शेनवाराय उटंगाराच्या पावसान गोंयांतल्या भोंवतेक वाठारांक झोड दिलो. फाटल्या चार दिसा सावन सेगीत पावस कोसळटा. ताका लागून खूबशा वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्या. कांय वाठारांनी पडझडीच्यो घडणुकोय घडल्यात. आयतारा यलो अलर्ट कायम आशिल्ल्यान पावसांत परतून वाड जावपाची शक्यताय आसा. गोंय आपत्कालीन यंत्रणेन लोकांक सतर्क रावपाची सुचोवणी दिल्या.

अरबी दर्यांत निर्माण जाल्ल्या चक्रीवादळा सारके परिस्थितीक लागून गोंया सयत देशभरांत घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान कांय दिसां आदींच काडिल्लो. ते प्रमाण फाटल्या चार दिसा सावन पावस पुराय गोंयांत नेटान कोसळटा.

बिरेस्तार आनी शुक्रार ह्या दोन दिसांत उटंगाराच्या पावसान गोंयभर धुमशेण कांडलें. अरबी दर्यांतल्या चक्रीवादळाचें संकश्ट दाट जाता तें पळोवन हवामान विभागान शेनवारा रॅड अलर्ट जारी केल्लो. ते प्रमाण खूबशा वाठारांनी दीसभर घोग्यांनी पावस पडलो. ताका लागून खूब कडेन पडझडीच्यो घडणुको घडल्यो. रुमडावाडो, सडा- वास्को वाठारांत पालसाण कोसळून कांय घरांचें लुकसाण जालां. पणजे सयत कांय वाठारांनी रस्त्याचेर झाडां पडलीं.

विवीध वाठारांतल्या मुखा आनी भितरल्या रस्त्यांचेर उदक सांचिल्ल्यान थळाव्या लोकांक आनी वाहन चालकांक खूबश्या समस्यांक फुडो करचो पडलो. मजगतीं, शुक्रार आनी शेनवारा 24 वरांत गोंयांत सुमार 4 इंच पावसाची नोंद जाली. तातूंत सगल्यांत चड पावस म्हापश्यां (5 इंच) जालो. जाल्यार हेर कांय वाठारांनी 4 इंचां परस अदीक पावसाची नोंद जाल्या.

अंदूंचो पावस 10 वर्सांतलो तिसरे सुवाते वयलो

मान्सून मोसमाच्या निमाण्या (शेनवारा) दिसा सकाळीं 8.30 मेरेन गोंयांत 1323.9 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. शेनवारा दीसभर पावस पडिल्ल्यान तातूंत आनीक वाड जाल्या. अंदूंचो मान्सून मोसमांतलो हो पावस फाटल्या 10 वर्सांतलो सगळ्यांत चड तिसऱ्या नंबराचो पावस थारला. फाटल्या 10 वर्सांत सगळ्यांत चड 165.50 इंच पावस 2020त पडिल्लो. ते आदीं 2019त पडिल्लो 155.26 इंच पावस दुसऱ्या नंबराचेर आशिल्लो.

उजो पालोवपी दळान वाटायली 15.30 लाखांची मालमत्ता

शुक्रार आनी शेनवारच्या 24 वरांत गोंय उजो पालोवपी दळान पडझड आनी आपत्कालीन मेळून वट्ट 55 कॉल हाताळ्ळे. जाल्यार 15.30 लाखांची मालमत्ता वाटायली. ह्याच 24 वरांत अपघात आनी बांयंत पडून दोगांक मरण आयलें. ते भायर एका पोशिल्ल्या जनावाराक लेगीत मरण आयलें.

सादुरताय बाळगुपाचो उलो

आयतारा लेगीत गोंयांत उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आशिल्ल्यान लोकांनी सादुरताय बाळगुची, असो उलो आपत्कालीन यंत्रणेन मारला. पत्कालीन स्थितींत (0832-2419550), (उत्तर गोंयः 0832- 2225383), (दक्षीण गोंयः 0832- 2794100) ह्या नंबराचेर संपर्क करचो, अशें तांणी कळयलां.