गोंयच्या संजना, श्रुंगी हांकां कांश्या पदकां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

श्रुंगी बांदेकार आनी संजना प्रभुगांवकार हांणी गोंयच्या खात्यांत आनीक दोन कांश्या पदकांची भर घाली. 37वे राष्ट्रीय खेळां सर्तींत ह्या दोगांयनी पेंवपाचे सर्तींत पदकां जिखलीं. अशे तरेन गोंयान अजून मेरेन 30 पदकां जिखल्यात. हातूंत दोन भांगरा पदकांचो, पांच रुप्या पदकांचो आनी 22 कांश्या पदकांचो आस्पाव आसा.
फाटले खेपे गुजरातांत जाल्ले राष्ट्रीय खेळां सर्तींत पदक जिखपी बांदेकारान 5ः12ः 69 सेकंदांनी सर्त पुर्ण करून कांश्या पदक जिखलें. ते उपरांत प्रभुगांवकारान 200 मिटर बॅक स्ट्रोक प्रकारांत 2ः23ः64 सेकंदांनी सर्त पुर्ण करून सर्तींतलें दुसरें पदक निश्चीत केलें. तिणें कांय दिसां पयलीं 200 मिटर फ्री स्टायल प्रकारांत रुप्या पदक जिखिल्लें.
बंगळुरूंत प्रशिक्षण घेवपी बांदेकारान ब्रेस्ट स्ट्रोक प्रकारांत भांगरा पदकाची आस्त जिवी दवरिल्ली. पूण, अखेरच्या खिणाक कर्नाटकाचे एस लक्ष्यान आघाडी घेत भांगरा पदक जिखलें, जाल्यार हाशिका रामचंद्रान रुप्या पदक जिखलें.
आपल्याक अजून दोन खेळां प्रकारांनी वांटो घेवपाचो आसा. ताका लागून आपलो पदकांची हॅट्रीक करपाचो यत्न आसतलो अशें श्रुंगीन पदक जिखल्या उपरांत सांगलें.