गोंयच्या खात्यांत 16 पदकां

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

शेनवारा वेटलिफ्टींगांत शुभम वर्मान जिखलें रुपें

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांत आयोजीत 37 व्या राष्ट्रीय खेळां सर्तींत गोंयांतल्या खेळगड्यांनी आपल्या उत्कृश्ट खेळान सगळ्यांचेंच लक्ष ओडलां. सर्तीच्या 10व्या दिसा मेरेन गोंयांत आपल्या खात्यांत एका भांगरा पदका सयत वट्ट 16 पदकां जमा केलीं. गोंया खातीर शेनवारचें पयलें पदक वेटलिफ्टींगांत शुभम वर्मान रुप्यां पदक मेळयलें.

कांपालच्या खेळां ग्रामांत दादल्यांच्या 102 कील गटांत शुभम वर्मान रुपें जिखलें. ताणें 326 कील वजन उखल्लें. कोजुम ताबान वट्ट 330 कील वजन उखलून भांगर जाल्यार जमीर हुसेनान 325 कील वजन उखलून कांश्यां पदक जिखलें.

वर्मान 138 कील वजन उखलून स्नॅच सर्तीक सुरवात केली आनी दुसरे खेपे 143 कील वजन उखल्लें. मात तो 146 कील उखलपाक अपेसी थारलोआनी क्लीन अ‍ॅण्ड जर्क सुरू जावचे आदींच चवथ्या नंबराचेर उरलो.

थंयच्यान ताणें दुसऱ्या नंबराचेर उडी घेवचे खातीर दुसऱ्या यत्नांत 183 कील वजन उखलून सुरवात केली. ते उपरांत भांगरा पदका खातीर 188 कील वजन उखलपाचो यत्न केलो, पूण तो तातूंत अपेशी जालो.

यजमान गोंयान मॉडर्न पेंटॅथलॉनांत दोन काश्यां पदकां जिखलीं. तांच्या बायथल पंगडान महाराष्ट्र आनी मध्य प्रदेशा फाटल्यान तिसरी सुवात मेळयली. यूग साळवी (15:13:75), शिवनाथ मळीक (16:03:15) आनी नारायण गिरी (16:43:73) हे पंगडाचे वांगडी आशिल्ले. प्रतिक्षी वेळीप आनी यूग दळवी हांणी 14:31:65 च्या वेळा सयत बायथल मिश्र रिलेंत दुसरें कांश्यां पदक मेळयलें. महाराष्ट्रान भांगर जाल्यार मध्य प्रदेशान रुप्यां पदक मेळयलें.

गोंयान शुक्रारा रातीं उसरां पेनकाक सिलाट प्रकारांत अजय कार्बोटकार (टँडींग 45 कील गट दादले) आनी परमेश चौहान (टँडींग महिला 45-50 किलो गट) हांणी आनीक दोन कांश्यां पदकां जिखलीं.

शुक्रारा रातीं मॉडर्न पेंटॅथलॉनांत यजमान गोंयान दोन कांश्यां पदकां जिखिल्लीं. सुरज वेळीप आनी कुशी बोरकार हांणी ट्रायथल मीश्र रिलेंत तिसरी सुवात मेळयली आनी सुरजान लेगीत दर्शन वेळीपा वांगडा मेळून ट्रायथल दादल्यांच्या गटांत काश्यां पदक मेळयलें. ह्या पदकां सयत गोंया कडेन आतां एक भांगर, चार रुप्यां आनी 11 काश्यां पदकां जमा जाल्यांत.

यजमान गोंया खातीर सर्तीक नेटान सुरवात

राष्ट्रीय खेळां सर्तींत गोंयच्या प्रदर्शनांत सातत्याचो सदांच उणाव दिसतालो. फाटल्या कांय खेळां सर्तींनी गोंयान पदकां जिखलीं जाल्यार कांय कडेन संघर्श करचो पडलो. 2022त गुजरातच्या यजमापणा खाला जाल्ले सर्तींत गोंयाक फक्त 5 पदकां मेळिल्लीं. तातूंतलीं पांचूय कांश्यां पदकां आशिल्लीं. गुजरातान 12 भांगरा सयत वट्ट 49 पदकां जिखिल्लीं.

2015त केरळांत जाल्ले सर्तींत गोंयान एका भांगरा पदका सयत 11 पदकां जिखिल्लीं. जाल्यार 2011त रांचींत (झारखंड) जाल्ले हे सर्तींत गोंयान 5 भांगरा पदका सयत 16 पदकां जिखिल्लीं. झारखंडान 96 पदकां सयत पांचवी सुवात मेळयल्ली. आसामांत जाल्ले 2007चे सर्तींत गोंयान एका भांगरा सयत 5 पदकां मेळयल्लीं.

अंदूंचें प्रदर्सन पळयत जाल्यार हे खेपे गोंय आपल्या खात्यांत उण्यांत उणी 30 ते 35 पदकां जोडपाची शक्यताय आसा. गोंयच्यो अजून खुबश्यो सर्ती उरल्यात, तातूंत गोंय बरी कामगिरी करपाक शकता.


गोंयाक वेटलिफ्टींगांत पयलें पदक मेळोवन दिवपाक शकलों, हाची म्हाका खोस भोगता. भांगरा पदक जिखपाक शकतलों, अशी आस्त आशिल्ली. लिफ्टा वेळार मातसो बोवाळ केलो आनी तोल गेलो. ताका लागून म्हजी भांगर मेळपाची संद चुकली.

  • शुभम वर्मा