गोंयचो क्रिकेटीयर इशान गडेकराचो शांतादुर्गा विद्यालया वतीन भोवमान

इशान गडेकाराचो भोवमान करतना पांडुरंग (भाई) नायक. वांगडा विजय सरदेसाय, संध्या नायक आनी हेर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः गोंय क्रिकेट पंगडाचो खेळगडो आनी  दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयाचो आदलो विद्यार्थी इशान गडेकार हांणे रणजी करंड सर्तींत गोंय पंगडाक केरळा आड जैत मेळोवन दितना पयल्या डावांत शेंकडो आनी दुसऱ्या डावांत नाबाद अर्द शेंकड्याची खेळी केल्ल्यान शांतादुर्गा विद्यालया वतीन ताचो खासा भोवमान केलो. इशान ह्या विद्यालयाचो आदलो विद्यार्थी आसा.
विद्यालयाचे वर्सुकी गॅदरींगान इशानाचो उद्देजक पांडुरंग (भाई) नायक हांचे हस्तुकीं भोवमान केलो. ह्या वेळार विद्या वर्थक मंडळाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय, संध्या नायक, आदले सभापती आनी गोंय क्रिकेट असोसिएशनाचो वांगडी राजेश पाटणेकार, अरूण साळकार, अभिजीत तेली, राजेश धोंड, दिनेश मयेकार, राजाराम चणेकार, मुख्याध्यापिका एडना आनी सदाशीव वालावलकार हाजीर आशिल्ले.
भाई नायक हांणी विद्यार्थ्यांक शिक्षणा वांगडा कला, खेळ आनी हेर मळार बरी कामगिरी करून दाखोवपाचो सल्लो दिलो. विद्या वर्धक मंडळाच्या कामाची ताणे तोखणाय केली. गुणेस्त विद्यार्थ्यांचो ह्या वेळार भोवमान केलो उपरांत मनरिजवण कार्यावळ जाली.