गोंयचीं मुखेल धरणां ओव्हरफ्लो

उपाट भरून व्हांवपी साळावली धरण.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

जुलयच्या पयल्याच सप्तकांत गोंयचीं मुखेल धरणां भरून व्हांवतात

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजी : जुलयाच्या पयल्याच सप्तकांत गोंयची मुखेल धरणां ओव्हरफ्लो जाल्यात.

साळावला, पंचवाडी आनी गवाणे हीं तीन धरणां सोमारा सकाळच्यान उपाट भरून व्हांवतात. साळावलेचें धरण आयतारा सांजेवेळार ओव्हरफ्लो जालें. जाल्यार पंचवाडी आनी गवाणे सोमारा उपाय भरून व्हावपाक लागलीं.

आंकडेवारी प्रमाण साळावली 104 टक्के, जाल्यार पंचवाडी धरणांत 102 टक्के आनी गवाणे धरणांत 100 टक्के उदक भरलां. आमठाणें 58 टक्के, चापोली 77 टक्के, अंजुणें 57 टक्के, तिळारी 61 टक्के उदकाचो सांठो आसा.

मजगतीं, तिळारीच्यान 172 क्युसेक उदक सोडलां. उत्तर गोंयांत सत्तरी, फोंडें, दिवचल, तिसवाडी, पेडणें जाल्यार दक्षीण गोंयांत केपें, साश्टी, मुरगांव, काणकोण वाठारांनी घोंग्यानी पडिल्ल्या पावसाक लागून हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. मुखेलपणान फाटल्या 24 वरांनी गोंयांत सगळ्यांत चड पावस पडलो. 1 जून ते 8 जुलयाक सकाळ मेरेन गोंयांत 57.67 इंच पावसाची नोंद जाल्या. अंदूंचो सगळ्यांत चड पावस फाटल्या 24 वरांनी नोंद जाला. फक्त पणजेंतूच फाटल्या 24 वरांनी 14.20 इंच पावस पडला. शेनवारा रातीं उसरां सुरू जाल्ल्या पावसान आयतारा सकाळ मेरेन सांवार कांडलो. उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयच्या खूबश्या वाठारांनी उदक सांठून उरिल्लें. रस्ते मुंगरले, पालसणां, झाडां कोसळ्ळीं. ताका लागून पुराय लोकजीण विस्कळीत जाली.