गोंयकारांचे मूळ कोंकणी भाशेचो सांबाळ करप गरजेचेंः अवधूत तिंबलो

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सुफला गायतोंडें हांच्या ‘घुंगरां’ पुस्तकाचें लोकार्पण

पणजी : कोंकणी ही गोंयकारांची मूळ भाशा. तिचो सांबाळ केलो ना, जाल्यार आमी आमचें मूळ विसरपाची शक्यताय आसा. ताका लागून सगल्यांनी आपापले परीन मायभास कोंकणीचो सांबाळ करप गरजेचें, अशें मत उद्देगपती अवधूत तिंबलो हांणी उक्तायलें.

काल शेनवारा सुफला गायतोंडें हांच्या ‘घुंगरां’ ह्या आत्मचरित्रात्मक पुस्तकाच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ह्या वेळार माचयेर साहित्यीक देविदास कदम, प्रकाशक दिनेश मणेरीकार, लेखिका साहित्यीक सुफला गायतोंडे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

ल्हानपणांत आपूण मराठी, इंग्लिश आनी पुर्तुगेज भास शिकलां. पूण कोंकणी माध्यमाच्यो शाळा नाशिल्ल्यान म्हजी कोंकणी तितलीशी बरी ना. पूण आतां ती वेवस्था उपलब्ध जाल्या. आमी सगल्यांनी आमचे मूळ भाशेचो सांबाळ करपाक जाय. हेर भाशकांचे तुळेन कोंकणी भाशक उणे आसले तरी गोंयांत भायल्यान आयिल्ल्या लोकांक कोंकणी भास शिकपाक जाता तितली उर्बा दिवपाक जाय, अशें श्री. तिंबलो हांणी म्हणलें.

ह्या वेळार सुफला गायतोंडे हांणी सांगलें, ‘घुंगरां’ ह्या पुस्तकांत आपल्या जिणेचो प्रवास मांडिल्ल्याचे सांगलें. पिरायेच्या 9 व्या वर्सां आपूण बरोवपाक सुरवात केल्ली. आतां मेरेन आपलीं 12 पुस्तकां प्रकाशीत जाल्यात.

लेखकान दर्जेदार साहित्य निर्मणे खातीर सूक्ष्म निरिक्षण करप गरजेचें, अशें देविदास कदम हांणी सांगलें. कार्यावळीचें सुत्रसंचालन उर्जिता भोबे हांणी केलें. ह्या वेळार कोंकणीमोगी हजर आशिल्ले.

कोंकणीचें उदरगती खातीर ‘भांगरभूंय’चो वापर करात

कोंकणी खातीर आमी ‘भांगरभूंय’ दिसाळें सुरू केले. खणी बंद पडिल्ल्यान ते सुरवातीक कशें चलोवपाचें, हो प्रस्न आशिल्लो. पूण सरकाराच्या पालवान तें सुरू दवरप शक्य जालें. हांव हांगा जमिल्ल्या सगल्यांक विनवणी करता, तांणी कोंकणीचे उदरगती खातीर ‘भांगरभूंय’ दिसाळ्याचो चडांत चड उपेग करून घेवचो. कोंकणी भास उरली ना, जाल्यार आमचे मूळ लेगीत उरचें ना. ताका लागून सगल्यांनी आमचे मायभाशेक, कोंकणीक मुखार व्हरपाची गरज आसा, अशें अवधूतबाबान म्हणलें.