गुजराताक सोरो व्हरपी दुबावीताक रेल्वेच्या जवानांनी घेतलो ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

मडगांव, प्रतिनिधी : मडगांव रेल्वे स्टेशना वयल्यान गुजराताक बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी दुबावीत ढाका विपूल (५३, रा. अहमदाबाद, गुजरात) हाका रेल्वे सुरक्षा दळाच्या जवानांनी ताब्यात घेतला. ताचे कडल्यान सुमार ३४ हजार रुपयांचो सोरो जप्त केलो. फुडली चवकशी अबकारी अधिकारी करतात.
मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, बुधवारा सकाळच्या ११ वरांचेर मडगांव स्टेशनार तैनात हेड कॉन्स्टेबल सहजी पवार आनी प्रवेश कुमार हांकां फलाट क्रमांक १ चेर मुंबयचे वटेन एक ट्रॉली बॅगे वांगडा दोन धाकटीं बॅगां घेवन एक व्यक्ती दिसली. तांचे वागणुकेचेर दुबाव आयिल्ल्यान तिच्या बॅगांची तपासणी केली तेन्ना गोंय बनावटीचो सोरो मेळ्ळो. उपरांत दुबावीताक रेल्वे सुरक्षा दळाच्या कार्यालयांत व्हेलो. उपनिरीक्षक लखन सिंह हांणी चवकशी केली तेन्ना ताणें सोरो गोंयच्यान गुजराताक व्हरतां, अशें सांगलें.
गुजरातांत सोरो विकपाचेर बंदी आशिल्ल्यान तो थंय चड किमतींत विकपा खातीर व्हरतां, अशेंय दुबावितान सांगलें. ताचे कडेन सोर्‍याच्यो ३४,३६० रुपयांच्यो १८१ बाटल्यो जप्त केल्यो.