गांधीजींच्या विचारांची हत्त्या करप शक्य जावचें नाः सुशिला मेन्डीस

सुशिला मेन्डीस आनी रोलंड कुएलो गांधीजीच्या फोट्याक फुलां हार घालतना.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय ।  प्रतिनिधी
पर्वरीः महात्मा गांधी हांची जरी हत्या केली तरी तांच्या शाश्वत अशा विचाराची हत्या करप कोणाकूय केन्नाच जमचें ना अशें प्रा. सुशिला मेन्डीस हिणे सांगलें. पर्वरी हांगा थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्रान आयोजीत केल्ले गांधी पुण्यतीथ, हुतात्मो दीस कार्यावळींत मुखेल सोयरी म्हणून ती उलयताली.
 शांती, अहिंसा आनी सत्याग्रह ह्या तीन तत्वां खातीर संवसार गांधीजी हांका मानता. अहिंसेचे वाटेन वचात हो गांधीजीन संवसाराक संदेश दिला. ते वाटेन गेल्यार झूजा बगर सगले प्रश्न सुटावे करपाक जातात. लोकशाय ही शारीरिक, अर्थीक आनी आध्यात्मीक उदरगत करपाचें एक मुखेल साधन आसा अशें गांधीजींक दिसताले. लोक सेवा करपाचो लोकशाये बगर दुसरो बरो मार्ग ना अशें गांधी विचार आशिल्ले अशें मेन्डिस हिणे सांगले.
रोनाल्ड कुएलो कार्यावळीक मानाचे सोयरे म्हणून हाजीर आशिल्ले. साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार जैतिवंत संपदा कुंकळ्ळकार हाणे गांधी विचार आनी ताचे आधुनीक युगाचेर प्रभाव हाचेर निबंद सादर केलो. कलाकार आनी लेखिका ज्योती कुंकळ्ळाकारान गांधीजींच्या कांय वेंचीक कविताचें वाचन केलें. मुक्ता मिशार हिणे गांधी प्रार्थना सादर केली.
दिवली पेटोवन आनी गांधीजींच्या फोट्याक फुलां हार घालून कार्यावळीची सुरवात जाली. केल्वीन मोन्तेर हांणी सुरवेक सगल्यांक येवकार दिलो. थॉमस स्टिफन्स कोंकणी केंद्राचो संचालक डॉ पांडुरंग फळदेसाय हांणी सूत्रसंचालन करून निमाणे उपकार मानले.