गवळीवाडो हांगचो उदका प्रश्न 60 वर्सां उपरांत जातलो सुटावो

भांगरभूंय । प्रतिनिधी वास्कोः कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या गवळीवाडो- केसरव्हाल हांगच्या 100 घरांचो पियेवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुमार साठ वर्सां उपरांत आता सुटावो जातलो. ह्या घरांक नळाच्या उदकाची पुरवण करपा खातीर कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोनियो वास हांच्या यत्नां उपरांत सुमार 20 लाख रुपये खर्च करून उदका पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या. आमदार वास हाचे हस्तुकीं ह्या कामाक सुरवात केली. ह्या वेळार कुठ्ठाळेचो जिल्हो पंचायत वांगडी मेर्सियना वास, केळोशीचे सरपंच एफ एक्स फिगरेदो, उपसरपंच, पंच वांगडी, बांदकाम खात्याचे अभियंतो नरेश पैंगीणकार हाजीर आशिल्ले. गवळीवाड्या वयल्या लोकांक उदका पुरवण करपी आनी टॅन्करांचेर उदका खातीर निंबून रावचें पडटालें. ह्या वाड्याक उदका पुरवण करपा खातीर आमदार वास हाणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांचे कडेन फाटपुरवण केली आनी निमाणे पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाली.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वास्कोः कुठ्ठाळी मतदारसंघांतल्या गवळीवाडो- केसरव्हाल हांगच्या 100 घरांचो पियेवपाच्या उदकाचो प्रश्न सुमार साठ वर्सां उपरांत आता सुटावो जातलो. ह्या घरांक नळाच्या उदकाची पुरवण करपा खातीर कुठ्ठाळेचो आमदार  आंतोनियो वास हांच्या यत्नां उपरांत सुमार 20 लाख रुपये खर्च करून उदका पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाल्या.
आमदार वास हाचे हस्तुकीं ह्या कामाक सुरवात केली. ह्या वेळार कुठ्ठाळेचो जिल्हो पंचायत वांगडी मेर्सियना वास, केळोशीचे सरपंच एफ एक्स फिगरेदो, उपसरपंच, पंच वांगडी, बांदकाम खात्याचे अभियंतो नरेश पैंगीणकार हाजीर आशिल्ले. गवळीवाड्या वयल्या लोकांक उदका पुरवण करपी आनी टॅन्करांचेर उदका खातीर निंबून रावचें पडटालें. ह्या वाड्याक उदका पुरवण करपा खातीर आमदार वास हाणे मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आनी बांदकाम मंत्री नीलेश काब्राल हांचे कडेन फाटपुरवण केली आनी निमाणे पायपलायन घालपाच्या कामाक सुरवात जाली.