गरबा खेळतांना २४ वरांत १० जाणांक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

अहमदाबाद, खबरां संस्था ः सद्यां देशभर नवरात्रां खोशेन मनयतात. ह्या उत्सवा वेळार एक दुख्खाची घडणूक उजवाडाक आयल्या. फाटल्या 24 वरांत गुजरातांत गरबा खेळटना उण्यांत उणे 10 जाणांक मरण आयलां. तांतूत किशोरवयीन आनी मध्यम पिरायेच्या लोकांचो आस्पाव आसा. 13 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यांचोय आस्पाव आसा.
अहमदाबादचो 24 वर्सां पिरायेचो तरणाटो शुक्रारा गरबा खेळटा आसतना अचकीत कोसळ्ळो आनी ताका मरण आयलें. तशेंच कपडवंज हांगा गरबा खेळटाना 17 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक मरण आयलें. फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत अशेच तरेची जायते प्रकरण घडल्यांत अशी म्हायती भलायकी खात्यान दिल्या.
हाचे भायर नवरात्रेच्या पयल्या स दिसांनी आपत्कालीन खात्याक काळजाक संबंदीत आशिल्ल्या समस्यां खातीर 521 आनी स्वास घेवपाच्या समस्यां खातीर सुमार 609 फोन आयल्यात. सांजवेळा 6 ते फातोडेर 2 मेरेन हे फोन आयल्यात. सादारणपणान गरबा ह्याच काळांत मनयतात. ह्या घडणुकां उपरांत राज्य सरकार सादूर जावन गरबा सुवातीं लागसारच्या सगल्या सरकारी हॉस्पिटलांक आनी कोमुनिदादी भलायकी केंद्रांक अलर्ट जारी केल्या.
मजगतीं, अंदूंच्या नवरात्र उत्सवा पयलीं गुजरातांत गरबाचो सराव करतना तीन जाणांक काळजाचो आताक जावन मरण आयलां.
डीजेच्या कान फोडपी आवाजाक लागूनय कांय जाणांक भलायकेचे त्रास जाल्यात.