गरजेवंत मनशाचें जिवीत वांचोवप हें नैतीक कर्तव्यः डॉ. कोरगांवकार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गो वा गौड समाज (जीजीएस) हे
संस्थेन तरणाटे सशक्तीकरण
आनी समाज उदरगती खातीर सेवा दिवपी संस्थेन गोवा वैजकी म्हाविद्यालयाच्या सहकार्यान रक्त बँक –“आरोग्यम धनसंपदा” ह्या प्रकल्पा खाला रक्तदान शिबिर आयोजीत केल्लें. गरजेवंत मनशाचो जीव वाचोवपाक तरणाट्यांक स्वेच्छेन रक्तदान करपाक उर्बा दिवप हो ह्या उपक्रमाचो हेतू आशिल्लो.
हाय-टेक जिणेंत तरणाटे सोशल मिडिया, मनरिजवण, कला आनी संस्कृताये वरवीं करिअर आनी वैयक्तीक जिणेंत व्यस्त दिसतात. देशाची प्रगती अर्थीक आनी समाजीक वाडीचे नदरेन मेजतात. लोकांनी भलायकेन भरिल्लें सुखी जिवीत जगप म्हत्वाचें. दरेक बुदवंत मनशान गरजेवंतांक पावपाचो यत्न केलो जाल्यार सगळे सुखी आनी समाधानी जिवीत जगूंक शकतात, अशें डॉ. संजय कोरगांवकार हांणी सांगलें.
जीएमसीच्या रक्त बँकेच्या 10 वैजकी कर्मचाऱ्यांच्या पंगडान डॉ. कोरगांवकार हांच्या फुडारपणा खाला खांडोळें मुळावी शाळेंत हालींच रक्तदान शिबिर घडोवन हाडलें. हातूंत जीजीएस संघटनेचे वांगडी, विद्यार्थी, माशेल स्पोर्ट्स क्लबाच्या तरणाट्यांनी रक्त दान केलें. सगळ्या दात्यांक डॉ. कोरगांवकार हांचे हस्तुकी जीजीएस आनी ब्लड डोनर्स कार्डां भेटयलीं. आणीबाणीच्या वेळार मोलादीक जीव वाटावंक शकता, देखून सगळ्या तरणाट्यांनी नेमान रक्तदान करपाचो आग्रह टीम जीएमसीन केलो. 45 किलां परस चड वजन आशिल्ल्या 18 ते 50 वर्सां पिरायेच्या गटांतल्या तरणाट्यांक 3 म्हयन्यांच्या अंतरान रक्तदान करपाक मेळटलें अशें दोतोरांनी सांगलें.
वैजकी मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण व्यक्तीन पात्र दात्याचो योग्य प्रोटोकॉल पाळपाची गरज आसा. दुयेंतीच्या जिवाक धोको/ धोको टाळपा खातीर दात्याक गंभीर दुयेंसां, वखदां, हानीकारक / विखारी सेवन खाला आसूंक फावना. खंयचेय एनजीओ, क्लब, कॉर्पोरेट संस्था, शिक्षणीक संस्थेक जीएमसी ब्लड बँक सेलांत आदीं बुकींग करून अशे शिबिर करपाक शकतात.
सुत्रसंचालन ज्ञानेश्वर गावडे हांणी केले. जीजीएस अध्यक्ष घनश्याम भोमकार हांणी येवकार दिलो. प्रमोद भोमकार हांणी उपकार मानले.