गणेश दर्शन – 1

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आयच्यान चवथ सुरू. गणराया घराघरांनी, वाड्यावाड्यार सार्वजनीक मंडळांनी विराजमान जाला. घुमटां, कांसाळें, शमेळीच्या तालार गोंयकार रंगला. फुगड्यांचीं गीता कानार पडटात. माटोळी ल्हवच येवपी दरेका सोयर्‍यां धायर्‍यांचेर नदर घालता. धुपाच्या परमळान आत्मो तृप्त जाला. भुरग्यांचीं धुमशेणां सोंपना. राज्यांत सगळे कडेन खोशयेचें वातावरण निर्माण जालां. ह्या सगळ्या खीण चित्रांक आमच्या प्रतिनिधींनी कॅमेर्‍यांत कैद केल्यांत. चवथीच्या ह्या उमेदीच्या काळांत कांय फोटो तुमचे मेरेन पावोवपाचो आमी कांय दीस यत्न करतले. चलात घालुया आयच्या कांय फोटवांचेर नदर.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत कोठंबी, पाळी हांगा आपल्या घरा चवथ मनयतात. गणरायाची पुजा केले उपरांत मुख्यमंत्री आपल्या परिवारा वांगडा. (विशांत वझे)

भायली पेठ, दिवचलच्या उदय चणेकार आनी भावांनी सुतले पसून सुंदर अशें मखर सजयलां. (विशांत वझे)

मांद्रें मतदारसंघाचे आमदार जीत आरोलकार हांच्या घरा पुजेक लायिल्ले गणपती मुर्ती वांगडा आमदार जीत आरोलकार आनी तांचें कुटूंब. (मकबूल माळगीमनी)

कोरगांवच्या पंकज मोरूडकार हांणी झाडांचीं पानां वापरून तयार केल्लो इको गणपती. (निवृत्ती शिरोडकार)

लेखक सखाराम बोरकार हांच्या घरांत पुजिल्ली गणेश मुर्ती.

तोर्ड-पैठणचे सुधाकर नायक हांचो पुजेक लायिल्लो गणपती.

सत्तरी- सुर्लाच्या अंकूश गांवकार हांच्या कुटुंबियांनी पुजेक लायिल्ली गणेश मुर्ती.

पेडणेंचे मुर्तिकार पालयेकार भाव, गांधीतीर हांणी तयार केल्ली पेडणे भौशिक गणेशोत्सव मंडळाची मुर्ती. (मकबूल माळगीमनी)

मोरजेच्या रघुनाथ जोशी हांच्या घरांतलो गणेश. (मकबूल माळगीमनी)

हरमल सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो साई महिमा हो पर्यावरण पूरक देखावो.

बिहाराचे राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकार मयां आपल्या पुर्वजांच्या घरात गणेश सेवा करतना. (विशांत वझे)

कुंभारवाडो, मयां आपल्या घरांत गणरायाची पुजा करतना आमदार प्रेमेंद्र शेट. (विशांत वझे)