खोला पंचायत वाठारांत डान्सबार नाका

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खोला ग्रामसभेंत थाराव मंजूर, विवीध विशयांचेर चर्चा

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

काणकोणः खोला पंचायत वाठारांत सध्या पर्यटन वेवसायाक नेट येवपाक लागला. फुडारांतलो धोको लक्षांत घेवन ह्या पंचायत वाठारांत डान्सबार सारकिल्ल्या वेवसायांक परवानगी दिवची न्हय, असो म्हत्वपूर्ण थाराव हालींच जाल्ले ग्रामसभेंत घेतलो.

माटवेमळांतल्या पंचायत सभाघरांत सरपंच अजय पागी हांचे अध्यक्षते खाला ग्रामसभा जाली. ह्या वेळार उपसरपंच कृपेश वेळीप, पंच पंढरी प्रभुदेसाय, प्रज्ञा कामत, तेजल पागी, प्रियांका प्रसाद वेळीप, प्रियांका पवित्र वेळीप, प्रभाकर वेळीप हाजीर आशिल्ले.

पंचायतीची घरपटी कांय लाखांच्या घरांत थकल्या. घरपटी वसुली खातीर दरेका वॉर्डांतल्यान स्वतंत्र तरेन मोहीम हातांत घेवची, शेळपं उदक प्रकल्पा लागसार तशेंच शिरोटी, आगस आनी हेर कडेन बांद बांदचें आनी ते खातीर मनरेगाचो आदार घेवचो, असो थाराव घेतलो.

साळेरीच्या समाजघराची दुरुस्ती, गटारांची नितळसाण, कुडय ते काजूमळ मेरेन उदकाची पायपलायन, साळेरी वाठारांत नुस्तें विकपा खातीर मार्केट, पंचायतीन भाड्याक दिल्ल्या दुकानांचें थकिल्लें भाडें वसूल करप, अशा विवीध विशयांचेर ह्या वेळार चर्चा केली. हे चर्चेंत सुनील पागी, प्रशांत खोलकार, हरिश्चंद्र खोलकार, लक्ष्मीकांत पागी, रुझारियो गोयश, रुलू पागी हांणी वांटो घेतलो. पंचायत सचीव दामोदर काणकोणकार हांणी इतिवृत्त वाचलें. तशेंच 2023- 24 चें अदमास पत्रक सादर केलें.

खोलाचे ग्रामसभेंत म्हादय लड्याक तेंको

गोंयची जिवनदायिनी आशिल्ले म्हादयचो प्रस्न फक्त उत्तर गोंया पुरतो मर्यादीत ना. म्हादयचें उदक कर्नाटकान घुंवडायलें जाल्यार ताचे दूरगामी परिणाम पुराय गोंयाक सतायतले. ताका लागून सध्या चालू आशिल्ल्या सेव्ह म्हादय लड्याक खोला ग्रामसभेन पुराय तेंको दिलो.