खोतीगांवां जमनीचें रेखांकन सुरू

रान हक्क कायद्या खाला बड्डें खोतीगांव वाठारांत जमनीचें रेखांकन करतना अधिकारी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

काणकोणः रान हक्क कायद्या खाला सोमारा खोतीगांवच्या बड्डें वाठारांत जमनीच्या प्लॉटांचे रेखांकन करपाक सुरवात जाल्या. खोतीगांव पंचायत वाठारांत एफआरसीच्या 641 कागाळी आसात. तातूंतल्यो 73 कागाळी सोडयल्यात. एका बड्डें गांवांतूच सुमार 200 कागाळी आसात. रेखांकना वेळार रान हक्क कायदो समितीचे अध्यक्ष अशोक गांवकार, सचीव दत्ता वेळीप, थळावे पंच कृष्णा वेळीप, रान खात्याचे अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.