खंयचेंय काम करतना मन शुद्ध आसचें

डगांवचे विद्याभारती शाळेंत घडोवन हाडिल्ले साने गुरूजी पुण्यतीथ कार्यावळींत वांटेकार जाल्लीं पुष्पा गायतोंडे, सरोजा नायक आनी हेर मानेस्त.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

पुष्पा गायतोंडे ः मडगांवचे विद्याभारती शाळेंत  पाळ्ळी साने गुरुजी पुण्यतीथ
भांगरभूंय प्रतिनिधी
मडगांव : खंयचेंय काम करतना मन नितळ आनी शुद्ध दवरचें अशें साने गुरुजी कथामाळेचे संघटक पुष्पा गायतोंडे हांणी सांगलें. विद्याभारती शाळेंत साने गुरूजी पुण्यतीथ गोदावरी विष्णू नायक सभाघरांत पाळ्ळी. ह्या वेळार मुखेल सोयरीं म्हणून तीं उलयतालीं.
‘बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो’ हे साने गुरुजीचे कवितेन कार्यावळीक सुरवात जाली. ह्या वेळार माचयेर विद्याभारती शाळेची मुख्याध्यापिका सरोजा नायक, शिक्षिका सिध्दी नायक गांवकार, अपेक्षा देसाय आनी सुनिती आपटे हीं हाजीर आसलीं.  
श्यामची आई पुस्तक सगल्या विद्यार्थ्यांनी वाचपाक जाय अशें पुष्पा गायतोंडे हांणी सांगलें. ह्या वेळार ‘खरा तो एकची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे’ ही प्रार्थना भुरग्यांनी सादर केली.
हातूंत आर्वी नायक, सौम्या फळदेसाय, प्रज्ञा जल्मी, अद्विका बोरकार, श्रव्या वाडावडेकार, दिसती मेस्त्री, ईश्वरी शेंगडे, आराध्या आयकर आनी शरण्या खाडे हांणी वांटो घेतलो. सुत्रसंचालन अविता नायक हांणी केलें.