क्रेनी पोंदां चिड्डून चालकाक मरण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: वाघुर्म्यां बिरेस्तारा सांजेच्या 5 वरांच्या सुमाराक सुदर्शन ड्राय डॉक ह्या बोट बांदणीच्या वाठारांत काम करपी क्रेन न्हंयेंत कोसळ्ळी. ह्या अपघातांत रमेंद्र दुलानमंजी कुमार (32. मूळ बिहार, सध्या तिस्क उसगांवां रावपी) ह्या क्रेन चालकाक सुवातेचेरूच मरण आयलें. फोंडें पुलिसांनी रातीं उसरां क्रेनी पोंदां आडकून उरिल्ली ताची कूड भायर काडली.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीए 05 बी 0478 नंबराची क्रेन बोट बांदणीचे सुवातेचेर काम करतना देंवतेर क्रेन फाटले फाटीं सकयल व्हरपाची चालकाक इत्सा जाली. ह्या वेळार क्रेनीचेर आशिल्ल्या आनीक एका कामगारान फाटले फाटीं क्रेन देंवोव नाका अशें चालकाक सांगलें, पूण अणभवी आशिल्ल्या चालकान प्रयोग करपाचो निर्णय घेतलो. क्रेन फाटले फाटी देंवयतना चालकाचें नियंत्रण गेलें. ह्या वेळार ते क्रेनी वयल्या कामगारान भायर उडी मारली आनी चालकाक लेगीत उडी मारपाक सांगलें. पूण चालकान क्रेनीचेर नियंत्रण मेळोवपाचो यत्न केलो. क्रेनीचेर नियंत्रण मेळना तें पळोवन चालकानूय भायर उडी मारली. न्हंयेचे देगेर पावताच चालकान उडी मारिल्ल्यान ती क्रेन थेट चालकाचेर पडली. ताका लागून चालक उदकांत वचून क्रेनी पोंदां चिड्डलो. फोंडें पुलीस स्टेशनाचेर निरिक्षक विजयकुमार चोडणकार हांच्या मार्गदर्शना खाला अपघाताचो पंचनामो केलो. राती 10.30 वरांच्या सुमाराक चालकाची कूड भायर काडली. शुक्रारा सकाळीं गोमॅकाँत कुडीचो पोस्टमार्टम केलो.