क्रिकेटीयर पृथ्वी शॉ वांगडा सेल्फी काडपा वयल्यान गाडी फोडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

खबरां संस्था
मुंबयः क्रिकेटीयर पृथ्वी शॉ वांगडा सेल्फी काडपा वयल्यान उप्रासल्ल्या वादांतल्यान एके टोळयेन जोगेश्वरी पश्चीम वाठारांत एका वेवसायिकाचे गाडयेची तोडफोड केली. तशेंच प्रकरण मिटोवा खातीर ताचे कडेन 50 हजार रुपयांची मागणी केल्ल्याचो आरोप केला. ह्या प्रकरणांत ओशिवरा पुलिसांनी स जाणां आड खंडणीचो गुन्यांव दाखल केला.
कागाळे प्रमाण  वांद्रें पश्चीम हांगचो वेवसायीक आशिष यादव आनी ताचे इश्ट पृथ्वी शॉ वांगडा  सान्ताक्रुज विमानतळा लागींच्या सहारा स्टार हॉटेलांत जेवपा खातीर गेल्ले. थंय आरोपी सना गील आनी शोंबित ठाकूर हांणी पृथ्वी शॉ कडेन सेल्फी काडपाचो आग्रो धरलो. ताणे तांच्या वांगडा सेल्फी काडली. मात परत परत ते सेल्फी काडपाची मागणी करपाक लागले. ताका लागून हॉटेल वेवस्थापकान तांकां हॉटेलांतल्यान भायर काडले. हाका लागून तिडकल्ल्या गील आनी ठाकूरान आपल्या हेर इश्टांक थंय आपयलें आनी तांणी आशिष यादव हाचे कडेन वाद घालपाक सुरवात केली. तांणी ताच्या बीएमडब्ल्यू गाडयेचो फाटलाव केलो आनी उपरांत बेसबॉल स्टीकान तांचे गाडयेचो फुडलो आनी फाटलो हारसो फोडलो. यादव हाच्या ड्रायव्हरान गोडी ओशिवरा पुलीस स्टेशनाच्या सामकार हाडली. थंय लेगीत आरोपींनी यादव हाच्या वांगडा वाद घातलो. आनी प्रकरण मिटोवपा खातीर 50 हजार रुपयांची मागणी केली.
यादव हाणे आशिवरा पुलीसां कडेन कागाळ केल्या. तांणी स जाणां आड गुन्यांव नोंद करून तपास सुरू केला.