कोविडाची भिरांत वाडली

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

सरकार घेता कोवीड, एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझाचो नियाळ

जतनाय घेवपाचें मुख्यमंत्र्यांचें आवाहन

पणजी : कोवीड दुयेंतींचो आंकडो वाडपा सयत एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझाचे दोन दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांत कोविडाची भिरांत वाडपाक लागल्या. मंगळारा 24 नव्या दुयेंतींची भर पडिल्ल्यान कोरोनाच्या सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 125 चेर पावला. कोवीड तशेंच एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझा स्थितीचो सरकार नियाळ घेता. केंद्राच्या अॅडवायजरी प्रमाण फुडलो निर्णय जातलो अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

सरकार मार्गदर्शक तत्वां जारी करूंक शकता. मार्गदर्शक तत्वां सयत जतनाय घेवपाची जापसालदारकी लोकांची आसा. कोविडाचे दुयेंतीं वाडत आसात. सरकार स्थितीचेर लक्ष दवरून आसा. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वां प्रमाण राज्य सरकार मार्गदर्शक तत्वां जारी करतलें. जांकां जोर येता वा कोविडाचीं लक्षणां आसा तांणी पयली आयझोलेशनांत रावचें. चांचणी करची. चांचणी उपरांत कोविडाची लागण जाली जाल्यार उपचार घेवपाक सुरवात करची अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें.

गोंयांत तशेच देशांत कोविडाचे दुयेंती वाडत आसात. कोविडा सयत एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझाचे दुयेंती वाडत आसात. हाका लागून दर एकल्यान मास्क घालपाक जाय. मास्क घालप हें सदांच सुरक्षीत आसता अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां.

गोंयांत एच 3 एन 2 इन्फ्लुएंझाचे 2 दुयेंती मेळ्ळ्यात. मंगळारा कोरोनाचे 24 दुयेंती मेळिल्ल्यान सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो वाडून 125 चेर पावला. फाटले सप्तक भर बरे जावपी दुयेंती परस नव्या दुयेंतींचो आंकडो वाडत आसा. मंगळारा एका दुयेंतीक उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल करचो पडलो. इतले दीस एकूय दुयेंती हॉस्पिटलांत नाशिल्लो.

आतां मेरेन कोरोनाचे 259321 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 255183 दुयेंती बरे जाल्यात. मार्चाचे सुरवेक सक्रीय दुयेंतींचो आंकडो 20 परस उणो आशिल्लो. आतां तो वाडत वाडत 125 चेर पावला.