कोळसो हाताळणी आनी येरादारी करपी कंपन्या कडल्यान 230.35 कोटी केन्ना वसूल करतले विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हांचो सरकाराक प्रश्न 

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचें भाजप सरकार गोंयातल्या कोळसो हाताळणी आनी येरादारी करपी  29 कंपन्यां कडल्यान 230 कोटी 35 लाख रुपये वसून करपाविशीं गंभीर ना असो आरोप विरोध पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणे केला. अदानी एंटरप्रायझ,   जेएसडब्ल्यू एनर्जी, वेदांता आनी हेर  कंपन्यां कडल्यान हे पयशे केन्ना वसूल करतले हें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हाणे स्पश्ट करचें अशें ताणे मागलां.
गोंयचे हरित उपकर कायद्याचे घटनात्मक वैधते विशीं मुंबय उच्च न्यायालयान हालींच दिल्ल्या आदेशाचेर प्रतिक्रिया दितना हांव ह्या आदेशाक येवकार दिता. ह्या निकालाक लागून कोळसो हाताळणी आनी येरादारी कंपनी कडेन पडून आशिल्ली रक्कव वसूल करपाक अपेशी थारल्ल्या भाजपा सरकाराचे दोळे उगडटले अशें ताणे सांगलें.
उच्च न्यायालयांत कांय कंपन्यांनी महसूल वसुलीक आव्हान दिल्ल्यान सरकार वसुली करपाक शकना अशी जाप आपल्या संबंदीत प्रश्नाक जाप दितना माविन गुदिन्हो हाणे सांगल्लें. मात न्यायालयान स्थगिती दिवंक ना हें ह्या आदेशा वयल्यान स्पश्ट जालां. 29तल्या फकत पांच कंपन्यांन न्यायालयांत याचिका सादर केल्ली. भाजप सरकारान हेर कंपन्यां कडल्यान महसूल वसुली कित्याक केली ना अशें  आलेमांव  हाणे विचारलां. अदानी सारक्या व्हडल्या कंपन्यांचेर कारवाय करपाची कापास्ताद सरकारान कडेन ना अशें ताणे सांगला.