कोळसो, म्हादय, रेल्वेचें दोट्टीकरणा संबंदी नागरिकांनी वास्को शारांत काडली फेरी

वास्को रेल्वे स्टेशना मुखार फेरी काडपा खातीर एकठांय जाल्ले नागरीक.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

वास्को: कोळसो नाका, म्हादय वाटयात, रेल्वेचें दोट्टीकरण नाका हे संबंदीं आंदोलनकर्त्यांनी काल (सोमारा) सकाळीं वास्को रेल्वे स्टेशना मुखार एकठांय येवन शार वाठारांत फेरी काडली. हे फेरी उपरांत आंदोलक सडा हांगासरल्या मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांक मेळपाक गेले. तांणी थंय मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षाक आपले मागणेचें निवेदन दिलें. ह्या वेळार कसलोच अनुचीत प्रकार घडचो न्हय हे खातीर व्हड प्रमाणांत पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पूण फेरी शांततायेन पार पडली.

वास्को रेल्वे स्टेशना मुखा वयल्यान सुरू जाल्ले फेरयेंत व्हड प्रमाणांत दादल्यांचो आनी बायलांचो आस्पाव आशिल्लो. तांणी विवीध घोशणांनी बरयिल्ले काळे बावटे हातांत घेतिल्ले. वेगळ्योवेगळ्यो घोशणा दीत फेरी कुन्हा पुतळ्याक वळसो घालून परतून वास्को रेल्वे स्टेशना मुखार आयली.

हे फेरयेंत अभिजीत प्रभुदेसाय, झेव्हियर फर्नांडीस, अवेर्तिन्हो मिरांडा, झरिना डिकुन्हा, झेफेरिनो फर्नांडीस, कुस्तादियो डिसिल्वा, शंकर पोळजी, तारा केरकार, गोल्डा ग्रासियस, कॅप्टन विरयितो फर्नांडीस, प्रतिमा कुतिन्हो, ओलंसियो सिमोयश, ओलव्हील दोरादो, पीटर डिसोझा, आदल्यो आमदार एलिना साल्ढाणा, नझीर खान, अ‍ॅना ग्रासियश, जयेश शेटगांवकार, परशुराम सोनुर्लेंकार आनी हेर नागरीक वांटेकार जाल्ले.

थंय सावन संबंदीत नागरीक सडा हांगासरल्या मुरगांव बंदर प्राधिकरणाच्या प्रशासकी इमारती कडेन गेले. पूण थंय तांकां भितर सोडपाक केंद्रीय उद्देगीक सुरक्षा दळाच्या जवानांनी आडायलो. ताका लागून थंय थोडो वेळ तणावाची परिस्थिती निर्माण जाली. उपरांत फक्त दोन प्रतिनिधींक भितर सोडपाक ते तयार जाले. आमी भितर वचनात, तुमीच उपाध्यक्षाक भायर आपयात अशी मागणी केली.

निमाणें 10 जाणांक भितर सोडपाची तयारी दाखयले उपरांत 10 जाणांचो आस्पाव आशिल्लें शिश्टमंडळ भितर गेलें. हातूंत अभिजीत प्रभुदेसाय, झेव्हियर फर्नांडीस, अवेर्तिन्हो मिरांडा, झरिना डिकुन्हा, झेफेरिनो फर्नांडीस, कुस्तादियो डिसिल्वा, शंकर पोळजी, कॅप्टन विरयितो फर्नांडीस, तारा केरकार, गोल्डा ग्रासियस हांचो आस्पाव आशिल्लो. ह्या शिश्टमंडळान उपाध्यक्षाक निवेदन दिलें.

मजगतीं, तारा केरकार हांणी आमकां कोळसो नाका, आमकां आमची म्हादय परतून जाय अशें सांगलें. कर्नाटकांतले लोक हांगा येवन वेवसाय करतात. जमनी घेतात, आमी मात तांचे खातीर त्रास काडटात अशें तांणी म्हणलें. सद्या कदेला खातीर राजकारण चल्लां असो दावो तांणी मुख्यमंत्र्याक लक्ष्य करतना केलो.

प्रतिमा कुतिन्हो हांणी सरकाराच्या म्हादय विशींचे भुमिकेचो निशेध केलो. सरकाराचेर चेपण हाडपा खातीर आनी आमच्या हक्का खातीर आमकां रस्त्यार येवचें पडलें. कोळसो प्रदुशणाचो मोटो परिणाम मुरगांव, वास्को, दाबोळी ह्या वाठारांतल्या लोकांचेर जायत आसा. लोक दुयेंत पडत आसतना सरकार अदानी, अंबानी हांकां खूश करपाक दंग आशिल्ल्याचो दावो केलो. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी आपल्या उतराक जागचें अशें आवाहन तांणी केलें.

अभिजीत प्रभुदेसाय हांणी म्हादयचें उदक कर्नाटकांतल्या कोळसो कंपनीक दिवपा खातीर घुंवडायत आशिल्ल्याचो आरोप केलो. कोळसो बंद करात, गुलामगिरी आपले आपूण बंद जातली. जेणे करून म्हादय वाटावतली अशें तांणी म्हणलें. म्हादय वाटावपा खातीर कोळसो बंद जावपा खातीर सगल्यांनी एकठांय येवपाची गरज तांणी उक्तायली.