कोलवाळ बंदखणींत दोन गटांत गँगवार

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

एक कैदी जखमी; पुलिसांचो वेळारूच हस्तक्षेप; बंदखणीचे सुवेवस्थेचेर परतून प्रस्न

म्हापशें: कोलवाळ बंदखणींत टारझन पार्सेकार आनी विजय कारबोटकार हांच्या गटांत गँगवार जालें. हातूंत नितीन गडेकार हो कैदी जखमी जालाे. टारझनान बंदखणींतले डिस्पेन्सरींत आलाशिरो घेतिल्ल्यान तो कैद्यांचे तावडींतल्यान सुटलो. बंदखण कर्मचाऱ्यांनी पुलिसांचे संमतीन वेळारूच हस्तक्षेप करून परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळयलें. हाका लागून बंदखणीचे सुवेवस्थेचेर परतून प्रस्न उप्रासलो.

ही घडणूक सकाळीं 11 वरांच्या सुमाराक घडली. फाटल्या कांय दिसां सावन बंदखणींतल्या कैद्यांच्या दोन गँगा मदीं भाईगिरी वयल्यान चडाओड सुरू आसा. ताचो स्फोट मंगळारा जालो.

म्हापशेंच्या जिल्हो हॉस्पिटलांतल्यान कैदी टारझन पार्सेकार हाका बंदखण कर्मचाऱ्यांनी सदचे वैजकी तपासणे उपरांत बंदखणींत हाडटकूज विजय कारबोटकार गटान ताचेर बंदखणीचे तिसरे गेटीर हल्लो केलो. ह्या वेळार दोनूय गटांत मारपेट जाली. विरोधी गटाचे तावडींतल्यान आपली सुटका करून टारझनान जिवाच्या आकांतान बंदखणींतल्या डिस्पेन्सरींत धांव मारली.

टारझनान डिस्पेन्सरींत आलाशिरो घेतकूच थंयच्या अधिकाऱ्यांनी घडणुकेची म्हायती बंदखण अधिकाऱ्यांक दिली. तेच बरोबर पुलिसांक आपयले. बंदखण कर्मचारी आनी पुलिसांनी दोनूय गटांक कुशीक काडून परिस्थितीचेर नियंत्रण मेळयलें. जाल्यार नितीन गडेकार हो कैदी मारपेटींत जखमी जालो.

घडणुकेची म्हायती मेळटकूच बंदखण अधिक्षक वासुदेव शेटये हांणी बंदखणींत धांव घेतली. तशेंच अतिरिक्त पुलीस फाटो मागयलो. हे घडणुके उपरांत दोनूय गटाचे कैदी बंदखणीचे गेटीर जमा जाले. हाचे मुखार वैजकी तपासणी आनी न्यायालयांत खंयच्याय कैद्याक व्हरपा खातीर गेट उक्ती करूंक दिवचे नात असो निर्णय कैद्यांनी घेतलो. पूण बंदखण अधिकारी आनी पुलिसांनी कैद्यांची समजूत काडली आनी एका वरा उपरांत सगले कैदी गेटी पसून कुशीक सरले.

मजगतीं, ह्या गँगवार प्रकरणांत रातीं उसरां मेरेन कोलवाळ पुलिशेंत बंदखण प्रशासना कडल्यान कागाळ दाखल जावंक नाशिल्ली. कैद्यां मदलो वाद आपापसांत मिटयलो अशी म्हायती एका अधिकाऱ्यान दिली.

फाटल्या शेनवारा 27 वेर ह्या दोन गटां मदीं वाद जाल्लो. टारझन पार्सेकार हाच्या एका वांगडी कैद्याक ख्यास्त जाल्ली. ताका लागून ताका हेर कन्विक्ट कैदी चड काम करपाक लायतात ही म्हायती ताणें टारझनाक दिल्ली. ते प्रमाण टारझनान व्हिडियो वरवीं कैदी विजय कारबोटकाराक धमकी दिल्ली. ताका लागून कारबोटकार समर्थक कन्विक्ट आनी अंडरट्रायल कैदी टारझनाक मारपाक गेल्ले. हाचेर नियंत्रण मेळयत बंदखण कर्मचाऱ्यांनी हो वाद मिटयिल्लो. पूण कारबोटकार आनी टारझन गटांत हाचे वयल्यान चडाओड सुरू आशिल्ली. हाची कल्पना आसून लेगीत अधिकाऱ्यांनी बंदखणींत खर सुरक्षा वेवस्था दवरूंक नाशिल्ल्यान हो मारपेटीचो प्रकार घडलो.

फाटल्या कांय म्हयन्यां सावन बंदखणींतली शिस्त इबाडल्या. नेमा प्रमाण दर दिसा स वरांचेर कैद्यांची मेजणी करतात. पूण कन्विक्ट कैदी हे मेजणी खातीर येनात. ह्या प्रकारा विशीं बंदखण अधिकारी कसलीच कारवाय करिनात. ताका लागून ह्या कैद्यांची मनमानी सुरू आसा. आग्वाद बंदखणी प्रमाण शिस्त उरूंक नाशिल्ल्यान अशे प्रकार घडूंक लागल्यात.