कोलवाळे कावलां अड्ड्याक उजो लागून ८० हजारांचें लुकसाण

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें, प्रतिनिधी : मुशीरवाडो – कोलवाळे लागिल्ल्या उज्यांत कावलां अड्डो लासून ८० हजार रुपयांचें लुकसाण जालें. ही घडणूक आयज मध्यानरातीं सुमार २ वरांचेर घडली. हे घडणुकेची म्हायती मेळटांच उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणुके सुवातेर दाखल जावन उजो पालयलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण, हो कावलां अड्डो फजाहिद्दिन खान हांचो. तांणी तो भाड्याक दिल्लो. ह्या कावलां अड्ड्या कुशीकूच प्रमोद गुप्ता हांचोय कावला अड्डो आशिल्लो. प्रमोद गुप्ता हांचो अड्डो वाटावपाक उजो पालोवपी दळाक येस आयलें. गुप्ता हांच्या अड्ड्यांत तांचे कामगार न्हिदिल्ले. कुशिकच्या अड्ड्यांक उजो लागिल्ल्याचें कळटांच तांणी हे विशीं उजो पालोवपी दळाक म्हायती दिली. उजो पालोवपी दळाचे जवान पावचे पयलींच ह्या कामगारांनी आपल्या अड्ड्यांत उजो पावचो न्हय देखून उदक मारून उज्याचेर नियंत्रण मेळोवपाचो यत्न केलो.

सुमार २.१५ वरांचेर उजो पालोवपी दळाचे जवान घडणुके सुवातेर आयले. तांणी लागिल्ल्या उज्याचेर उदक आनी फोम मारून नियंत्रण मेळयलें. म्हापशें उजो पालोवपी दळाचे उप अधीकारी ज्ञानेश्वर सावंत हांच्या नेतृत्वा खाला म्हापशें आनी पिळर्ण दळाच्या जवानांनी हो उजो पालयलो. तांकां गुप्ता हांच्या कावला अड्ड्यांतल्या कामगारांनी सहकार्य केलें.
ह्या कावला अड्ड्यांत पत्रावळी करपाच्यो सिल्व्हर पेपर फॉइल्स, प्लास्टीक आनी हेर सामान आशिल्लें. तशेंच अड्ड्यांतल्या गोदावांत रसायन भरिल्ले सुमार २०० बॅरल आशिल्ले. ह्या बॅरलांक दळाच्या जवानांनी उज्याचो धग लागपाक दिवंक ना. ना जाल्यार हो उजो कोलवाळ उद्देगीक वसणुके मेरेन पावपाचो. हे घडणुकेंत ८० हजारांचें लुकसाण जालें. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांक व्हडा प्रमाणांत मालमत्ता वाटावपाक येस आयलें.