कोलवाळे उदका पायपलायन फुटली

गवळीवाडो, कोलवाळे उदका पायपलायनीक लागिल्ली गळटी.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

बार्देस म्हालांत दोन दीस मर्यादीत उदका पुरवण

म्हापशें: कोलवाळ-थिये मजगतच्या गवळीवाड्यार (फट्टीरवाडो) मुखेल उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान काल (बुधवारा) बार्देस म्हालांत उदका पुरवणेचेर परिणाम जालो. ही पायपलायन रानांत आशिल्ल्यान तिच्या दुरुस्तीच्या कामांत आडमेळीं निर्माण जाल्यात. कांय दीस म्हालांत उदकाची समस्या जाणवतली अशी शक्यताय आसा.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण फुटिल्ली ही उदका पायपलायन 1000 एमएमची आसा. जोड तुटिल्ल्यान पायपलायनीक गळटी लागली. ही घडणूक मंगळारा रातीं घडली. हाका लागून व्हड प्रमाणांत उदकाचें लुकसाण जालें. हे पायपलायनी वरवीं बार्देस म्हालांतल्या थिवी, म्हापशें, कळंगूट, हळदोणें, शिवोली, साळगांव मतदारसंघांत उदका पुरवण जाताली. पूण उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान वयल्या वाठारांनी उदकाची समस्या निर्माण जाल्या. बुधवारा सकाळ सावन नळाक उदका नाशिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले.

बुधवारा सकाळीं वयल्या मतदारसंघांतल्या जलकुभांत उदक पडनाशिल्ल्यान उदका पायपलायन फुटिल्ल्याचो प्रकार समजलो. उदका पुरवण विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पळोवणी केली तेन्ना गवळीवाडो कोलवाळे तिलारी खारजा वटेन पायपलायन फुटिल्ल्याचें नदरेक आयलें.

रोखडीच कर्मचाऱ्यांनी पायपलायनीची उदका पुरवण बंद केली. पायपलायनींतल्यान व्हड प्रमाणांत उदकाची गळटी जाली. उदकाच्या दाबाक लागून फातर, माती व्हांवून घडणूक थळार एखाद्या पालसणाचें रुप आयलां. हाका लागून पायपलायन दुरुस्तीच्या कामांत अडचण निर्माण जाल्या. उदका पायपलायनीचे सकयली जमीन मुंगरेल्या. हाका लागून सिमीट काँक्रीट घालून जमीन पयली भशेन करची पडटली. उपरांतूच पायपलायनीच्या जोड दुरुस्तीचें काम हातांत घेवंक मेळटलें. हाका लागून कांय दीस बार्देस म्हालांत मर्यादीत उदका पुरवण जावपाची शक्यताय आसा अशी म्हायती उदका पुरवण विभागाच्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

कोलवाळे एक हजार एमएमची उदका पायपलायन फुटिल्ल्यान बिरेस्तार 19 आनी शुक्रार 20 वेर बार्देस म्हालांतल्या कांय वाठारांनी मर्यादीत उदका पुरवण जातली अशें भौशीक बांदकाम उदका पुरवण विभागान भौशीक नोटिसे वरवीं कळीत केलां. हातूंत म्हापशें मतदारसंघ, थिवी, मयडें, नास्नोळें, उसकय, बस्तोडें, सडयें, मार्ना, ओशेल, वेर्ला-काणका, आसगांव, कांदोळी, कळंगूट आनी पर्वरी मतदारसंघांतल्या कांय वाठारांचो आस्पाव आसा.