कोयरा विशीं पंचायत, पालिका गंभीर

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गर्दीचे कार्यावळीं खातीर घेवची पडटली पूर्वपरवानगी; अधिसुचीत नेमांनी उपनेम

भांगरभूंय । प्रतिनिधी

पणजीः गोंयांतले कोयर समस्येचेर उपाय काडचे खातीर पंचायत आनी नगरपालिका ह्या दोनूय खात्यांनी हे फुडें खर पावलां उखलपाचो निर्णय घेतला. ते नदरेन वेवस्थापना संबंदांतल्या अधिसुचीत नेमांनी उपनेम तयार केल्यात. ते प्रमाण पंचायत तशेंच पालिका वाठारांत हे फुडें मेळावे, प्रदर्शनां, राजकी सभा, मोर्चे, समाजीक, धर्मीक कार्यावळी आयोजीत करचे खातीर संबंदितांक पंचायत तशेंच पालिकांची पूर्वपरवानगी घेवप गरजेचें आसतलें.

पंचायत खात्यान हे मुखार पंचायत पांवड्याचेर उपनेमांच्या अंमलबजावणीचे सगळे अधिकार गट विकास अधिकाऱ्यांचेर दिल्यात. दर दिसा घराघरांनी कोयर एकठांय करपाची मोहीम चालीक लावप, दर दिसा वा सप्तकाचें वेळापत्रक तयार करून ते खातीर कोयर एकठांय करप, कोयर एकठांय करपा खातीर लागपी मुळाव्या साधन सुविधांची उबारणी करप, गरजेचीं वाहनां, कामगारांची नेमणूक करप, पंचायत वाठारांत गरज थंय कोयराच्या बल्लांची वेवस्था करप, कोयर वर्गिकरण केंद्रां तयार करप, ते भायर कोयराचेर प्रक्रिया करपी प्रकल्प, बायोमिथेशन प्रकल्प उबारप हे सारके उपनेम पंचायतीं खातीर तयार केल्यात. ह्या नेम पाळिनाशिल्ल्यांचेर कारवाय करपाचो अधिकार पंचायत पंचायत सचिवांक दिला.

दुसरे वटेन लोकांनी कोयराचें वर्गिकरण करुनूच तो विलो लावपा खातीर दिवप, भौशीक सुवातो, मेकळ्यो सुवातो तशेंच सरकारी कार्यालयांच्या वाठारांनी कोयर उडोवपाक पुराय मनाय केल्या. सध्या रस्त्याचे कुशीक, भौशीक सुवातांचेर शिंपडिल्ल्या कोयराचो ताकतिकेन विलो लावपाचे निर्देश लेगीत पंचायतींक दिल्यात.

मजगतीं, नगरपालिका खात्यानूय प्लास्टीक कोयरा संबंदांत उपविधी तयार करून राज्याक प्लास्टीक कोयरा पासून सुटका दिवपाचो निश्चेव केला.

प्लास्टीक कोयराची निर्मिती करपी तेच सुवातेचेर कोयर वेगळो काडटले आनी तो योग्य तरेन धांपिल्ल्या निळ्या रंगाच्या बल्लांत सांठोवन तो पालिकेन नेमिल्ल्या कामगारा कडेन वा एजन्सी कडेन दितले. प्लास्टीक कोयर एकठांय करपाचो काळ आनी वेळ पालिका निश्चीत करतली. खंयच्याय मनशाक पालिकेची पूर्वपरवानगी घेतले बगर 100 परस अदीक मनीस एकठांय येवपाची शक्यताय आशिल्ली खंयचीय कार्यावळ वा मेळावो आयोजीत करपाक मेळचो ना. पालिकेच्या निर्देशा प्रमाण प्लास्टीक कोयर वेगळो केला आनी तो निळ्या रंगाच्या बल्लांत स्वतंत्र दवरला काय ना तें पळोवपा खातीर आयोजकां वतीन गरजेची सगळी वेवस्था करतले. दरेक विक्रेतो निळ्या रंगाच्या धांपिल्ल्या बल्लांत प्लास्टीक कोयर सांठोवपाची वेवस्था करतलो, अशे साबार उपनेम पालिका खात्यान तयार केल्यात.

मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशा प्रमाण हालचाली

  • गोंयांतल्या विवीध भागांनी कोयराची समस्या वाडत आशिल्ल्याच्या मुद्द्याचेर स्वता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उजवाड घातले उपरांत ह्या विशयाची गोंयभर चर्चा सुरू जाल्या.
  • गोंयांतली कोयराची वाडटी समस्या रोखड्या रोखडी सोंपोवपाचे निर्देश लेगीत मुख्यमंत्र्यान पंचायत, नगरपालिका खात्यांक दिल्ले.
  • ते प्रमाण पंचायत खात्यान घनकोयर वेवस्थापन नेमांत उपनेम जाल्यार नगरपालिका खात्यान गोंय नगरपालिका प्लास्टीक कोयर वेवस्थापन उपविधी तयार करून ह्या प्रस्नाचेर उपाय काडपाचें थारायलां.