कोमुनिदाद सुवातेचो फायदो गांवांक जावचो: डिलायला

वागातोरा रस्त्याच्या बांदकामाचो शुभारंभ करतना आमदार डिलायला लोबो. कुशीक पंच सुरेंद्र गोवेकार, सुदेश पार्सेकार, दिनेश पाटील, सुहासिनी गोवेकार आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

म्हापशें: हणजूण कोमुनिदाद ही गांवच्या हिता खातीर सदांच सहकार्य करता. पूण अशी मजतीची भावना सगल्याच कोमुनिदादींची नासता. कोमुनिदाद ही गांवकऱ्यांच्या मालकीची जमीन आसा. हे सुवातेचो फायदो गांवाक जावंक जाय अशें मत आमदार डिलायला लोबो हांणी उक्तायलें.

वागातोर-हणजूण मजगतच्या रस्त्याच्या बांदकामाचो आमदार डिलायला लोबो हांचे हस्तुकीं शुभारंभ केलो. हाचेर 19.20 लाख रुपया खर्च करतात.

ह्या वेळार पंच वांगडी सुरेंद्र गोवेकार, दिनेश पाटील, सुदेश पार्सेकार, आदल्यो सरपंच सुहासिनी गोवेकार, आदले पंच पेद्रू मेंडोन्सा, संदेश खोर्जुंवेंकार, कंत्राटदार अजीत पिंगुळकार, सुभाष नायक, कोमुनिदादचे पदाधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

आमदार लोबो हांणी मुखार म्हणलें, कंत्राटदारान रस्त्याचें काम दर्जेदार करून दिवचें. एखाद्या विकास कामा खातीर सुवातेच्या धनयाची परवानगी जाय आसता. हणजूण कोमुनिदाद वेवस्थापन समितीन वेळावेळार विकास प्रकल्पां खातीर सुवात दिवन हरकत ना दाखलो दिता. वागातोर वीज केंद्राच्या विस्तारा खातीरूय कोमुनिदादीन परवानगी दिल्या. ह्या दिलदारपणा खातीर लोबो हांणी कोमुनिदाद पदाधिकाऱ्यांची तोखणाय केली.

येवकार पंच सुरेंद्र गोवेकार हांणी दिलो जाल्यार उपकार पंच दिनेश पाटील हांणी मानले.