कोपार्डे प्रीमियर लीग सर्तीत ब्राह्मणी बॉयज पंगड जैतविंत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
वाळपयः अथर्व वॉरियर्स पंगडाक हारोवन ब्राह्मणी बॉयज पंगडान कोपार्डे प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीचें वस्तादपण मेळयलें. कोपार्डे मैदानाचेर दोन दीस सर्तींतल्यो मॅची जाल्यो. आयताराक फायनल जाली
दुयेंस मुक्त जिणे खातीर दरेकल्यान कसलो ना तरी कसलो खेळ खेळपाक जाय अशें पर्यें मतदारसंघाची आमदार दिव्या राणे हिणे सांगलें. सर्तींची इनामां भेटयल्या उपरांत ती उलयताली. ह्या वेळार माऊस पंचायतीची उपसरपंच राधिका सावंत, पंच वांगडी सयाजी सावंत, देवस्थानाचो अध्यक्ष येसो  सावंत हाजीर आशिल्लो. गांवगिऱ्या वाठारांत सर्ती जावपाक लागल्यात ही तोखणाय करपा सारकी गजाल आसा. गांवगिऱ्या वाठारांत खेळपा खातीर मैदानां आसपाक जाय अशें सांगतना कोपार्डे मैदानार नव्यो सुविधा मेळोवन दिवपा खातीर यत्न करपाचें उतर राणे हिणे दिलें.