कोणेच रस्त्यार थुकचें न्हय

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

राजा नरसिंहः गांवागांवांनी निवळसाणी विशीं जागृती  
भांगरभूंय । प्रतिनिधी
पेडणेंः कोणेच रस्त्यार थुंकचें न्हय. देश निवळ दवरतलो जाल्यार हो नेम पयलीं पाळपाक जाय. आयज खूबशे जाण रस्त्यार कांय न्हय करून थुंकतात. तांणी मान बागोवन न्हय, तकली वयर करून मळबांत पलोवन थुंकचें. ताचो परिणाम ताका आपसूक कळटलो, अशें राजा नरसिंह हांणी आपल्या वाहनाचेर ‘रस्त्यार थुंकू नाकात’ असो संदेश बरयला ताचे फाटलें कारण दितना सांगलें.
भारतांत निवळसाण दवरपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी निवळ भारत मोहीम चालीक लायल्या. ताची गांवागांवांनी जनजागृती चालू आसा. हाचोच एक वांटो म्हूण पुण्या सारे जहाँ से अच्छा फावंडेशनान राज्यांत जनजागृती मोहीम हातांत घेतल्या. ह्या फावंडेशनाचे वांगडी राजा नरसिंह गांवागांवांनी, साबार राज्यांनी वचून निवळ भारत मोहिमे खाला जनजागृती करता. निवळसाणी संबंदांत म्हत्वाच्यो सुचोवण्यो, जनजागृती करपी उतरांनी तांणी आपलें चारचाकी वाहन रंगयलां. 15 जूनाक राजा नरसिंह मोरजे पावलो. ताणें एका गेस्ट हावसांत विसव घेतलो. त्या वेळार प्रतिनिधीन तांची भेट घेतली आनी तांचे कडेन चर्चा केली.
निवळसाण राखली ना जाल्यार कितें जावं येता हाचो धडो आमकां दोन वर्सांच्या कोरोना म्हामारी वरवीं मेळ्ळा. कोरोना म्हामारींत कितल्याशांच लोकांक मरण आयलां, तो कोरोना अजून दारार उबो आसा. आमी खोंकली, टीबी ह्या सारकिल्ल्या दुयेंसांक पयस धांवडायल्यांत. कोरोनाक सासणा खातीर धांवडावन घालपाचें आसत जाल्यार दरेकल्यान आपल्या सरभोंवतणच्या वाटारांत निवळसाण राखपाक जाय, अशें राजा नरसिंह हांणी सांगलें.  

फुडलो प्रवास केरळाचो…
राजा नरसिंह आनी ताची घरकान्न 24 हजार किलोमिटरांचो प्रवास करून हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, गोंयांत पावल्या. ह्या प्रवासांत गांवागावांनी रावून हें जोडपें निवळसाणी विशीं जनजागृती करता. रस्त्याचेर कोणूय थुंकतना दिसत जाल्यार ताका मार्गदर्शन करता. गोंयांत तीन दीस रावून केरळांत वचपाचो तांचो विचार आसा. सध्या मॉन्सून आशिल्ल्यान फुडल्या प्रवासाक इल्लो कळाव जाता. ते खातीर जे सुवातेर रावतलीं थंय आशिल्ल्या हायस्कूल, उच्च माध्यमीक शाळांच्या आदारानूय प्रचार करतलीं, अशें ह्या जोडप्यान सांगलें.