केरी स्टेट  बँक दरोडो प्रकरणांतलो पांचवो दुबावीत  पुलिसांच्या ताब्यांत

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
दिवचलः केरी- सत्तरी हांगच्या स्टेट बँक फांट्याच्या वेवस्थापकाचें अपहरण करून बँक फोडपाच्या प्रकरणातलो पांचव्या दुबाविताक दिवचल पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. कर्नाटकांतल्या म्हैसूर हांगा वचून तांणी मांतेश (मूळ विजापूर)हाका ताब्यांत घेतलें. ह्या प्रकरणातले सगले दुबावितांक अटक करपाक पुलिसांक येस मेळ्ळां.
केरी स्टेट  बँकेचेर दरोडो घालपी केरी हांगचो साहिल खान ऊर्फ नियाज,  राजू कुमार, जितेंद्र कुमार, किरण कृष्णा घोरपडे आनी मांतेश हांणी फाटल्या 13 सप्टेंबराक केरी हांगच्या स्टेट बँकेच्या फांट्यांत चोरी करून रोख रक्कम आनी लॉकरांनी दवोरिल्लें भांगर फारायल्लें.
चोरी जाल्या उपरांत मांतेश हो फरार जाल्लो. तो आपली सुवात बदलत रावल्ल्यान ताचो माग काडप कुस्तार जातालें. निमाणे म्हैसूर पुलिसांचे मजतीन ताका थंय वचून दिवचल पुलिस ताका ताब्यांत घेवन गोंयांत आयले. उपनिरीक्षक प्रसाद पाळणी, लक्ष्मण नायक, रणधीर बाले, शशिकांत वायंगणकार ह्या पुलिसांनी मांतेशाक धरून गोंयांत हाडपाची कामगिरी केली.