केरळ बाॅम्बस्फोट इंसेंडियरी उपकरणाचे मजतीन घडयले

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

केरळ, खबरां संस्था: केरळांतल्या कोचींत हालींच जाल्ल्या बॉम्ब स्फोटांत एकल्याक मरण आयलें आनी ३५ वयर जखमी जाले. कांय जाणांक गंभीर अवस्थेंत आयसीयूंत दाखल केल्यात, जाल्यार कांय जाणांचेर विवीध हॉस्पिटलांनी उपचार सुरू आसात. केरळांतल्या कलामासेरी हांगच्या कन्व्हेन्शन सेंटरांत फाटोफाट अशे ५ स्फोट जाले. एनआयएच्या तपासांत ह्या स्फोटांत उजो पेटोवपी उपकरणांचो वापर केल्ल्याचें मुखार आयसां. आयईडीचे पुरावेय सापडल्यात. हे बॉम्बस्फोट घडपा फाटल्यान इंसेंडियरी डिवायसची म्हत्वाची भुमिका आशिल्ली.
हें आयईडी वरींच, पूण प्रगत तंत्रज्ञान जावन आसा. इंसेंडियरी डिवायसाक लागून जावपी स्फोट नियंत्रीत आनी बारीक आसता. पूण तांतलीं रसायनां आनी हेर स्फोटांक लागून हो स्फोट ल्हानश्या जाग्यारूय व्हड घडणूक घडटा. हातूंत नेपाल्म, थरमायट, मॅग्नेशियम फ्लोरायड पावडर, क्लोरीन ट्रायफ्लोरायड अशीं जळपी रसायनां हातूंत वापरतात. अशे तरेच्या स्फोटांचो वापर पयल्या आनी दुसर्‍या म्हाझुजांत आनी आतांच्या सुरू आशिल्ल्या इस्रायल आनी हमासच्या झुजांत जाता. मुखेलपणान जिनेव्हा करारा प्रमाण अशे तरेच्या स्फोटांचेर बंदी घाल्या.
चड करून आतंकवादी ह्या बॉम्बाचो वापर व्हड गुन्यांव करपा खातीर वापरतात. कारण ताका लागून चड लुकसाण जाता. ह्या बॉम्बाचें खाशेलपण म्हळ्यार ताचो स्फोट करपाक बॉम्बाच्या लागसार आपसाची गरज ना. रिमोट कंट्रोलाचे मजतीन पयसुल्ल्यानूच स्फोट करूं येता.