केरये – खांडेपारा 4 वाहनां मदीं अपघात; सुदैवान कोणूच जखमी ना

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: केरये-खांडेपारा राष्ट्रीय म्हामार्गा वयल्यान अचकीत सर्व्हीस रोडार वचपी मोटारीक लागून फाटल्यान येवपी एक मोटार आनी दोन बशी हांचे मदीं अपघात जालो. अपघातांत वट्ट 4 वाहनां सांपडलीं, पूण कोणूच जखमी जालो ना. पूण अपघाताक लागून गोंय-बेळगांव राष्ट्रीय म्हामार्गा वयले येरादारीचेर मात परिणाम दिसून आयलो.

मेळिल्ले म्हायती प्रमाण जीए 05 टी 1337 क्रमांकाची मोटार खांडेपारा सावन फोंड्यां वताली. पूण मोटार चालकान अचकीत मोटार सर्व्हीस रोडार घेवपा खातीर उजवे वटेन वळयली तेन्ना फाटल्यान येवपी जीए 05 डी 7644 क्रमांकांचे मोटरीचो धपको बसलो.

त्याच वेळार कर्नाटक सावन येवपी केए 57 एफ 3961 बस आनी जीए 02 यू 4043 क्रमांकाची बस मोटारी सयत एकामेकांक धपको दिलो. अपघातांत दोनूय प्रवासी बशींतले सगले प्रवासी वाटावले. फोंडें पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलाे.