केपें सरकारी म्हाविद्यालयाक दोट्टी किताब

गोंय विद्यापिठान आयोजीत केल्ले आंतरम्हाविद्यालयीन क्रॉस कण्ट्री रेसींत वस्तादपण जोडपी केपें सरकारी म्हाविद्यालयाचो दादल्यांचो आनी बायलांचो पंगड.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

गोंय विद्यापिठान आयोजीत केल्ले आंतरम्हाविद्यालयीन क्रॉस कण्ट्री रेसींत केपेंच्या सरकारी म्हाविद्यालयान दादल्यांच्या आनी बायलांच्या गटांत वस्तादपण जोडलें.

दोन वर्सांनी गोंय विद्यापिठान सर्तीचें आयोजन केल्लें. हातूंत गोंयांतल्या सुमार 25 म्हाविद्यालयांतल्यान सुमार 300 जाणांनी वांटो घेतिल्लो.

केपें सरकारी म्हाविद्यालयाचें प्रतिनिधित्व बाबू गांवकार, मिलफोर्ट पिक्शोत, पर्शुराम घाडी, साजन वेळीप, स्वप्नील नायक, उत्कर्ष भिसाजी, सीया नायक, अकिता वेळीप, नेहा गांवकार, अंकिता गांवकार, दामिनी ताते आनी छाया पाटील हांणी केल्लें.

निकालः दादल्यांच्या गटांतलें सांघीक वस्तादपणः 1) केपें सरकारी म्हाविद्यालय, 2) एमईएस म्हाविद्यालय वास्को आनी 3) डीएमसी म्हाविद्यालय म्हापशें.

बायलांच्या गटांतलें वस्तादपणः 1) केपें सरकारी म्हाविद्यालय, 2) काणकोणचें मल्लिकार्जुन म्हाविद्यालय, 3) नावेलीचें रोझरी म्हाविद्यालय.