केंस विकून मेळटात लाखांनी रुपया

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

आमी सगळे केंसांक त्याज्य वस्तू मानतात आनी ताका चड मोल ना, अशें समजतात. पूण आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार ताका व्हड मागणी आसा. एके आंकडेवारी प्रमाण, फाटल्या वर्सा भारतांतल्यान 6 हजार 350 कोटी रुपयांची केंसांची निर्यात जाल्या. दाट काळे केंस हें भारतीय लोकांचें खाशेलपण. वीग तयार करपा खातीर लांब केंसांची गरज आसता, देखून भारतातल्या केंसांक संवसारभर खूब मागणी आसा.
तिरुपती देवळांत सगळ्यांत चड केंस अर्पण करतात. जायते भक्त केंस कापतात आनी थंय अर्पण करतात. 2019 वर्सा ह्या देवळांत 13 कोटी रुपयांक 157 टन केंसांची पावणी केल्ली. ह्या केंसांचे वीग तयार करपा खातीर कलकत्त्याच्या बनियन जगदीशपूरचे कारागिर फामाद आसात. केंसांचे विंगडविंगड आकाराचे वीग थंय तयार करतात. चीन हो संवसारांतलो सगळ्यांत व्हडलो केंस आयात करपी देश.
एरिझटोन ह्या मार्केट रिसर्च कंपनीच्या म्हायती प्रमाण, 2021 वर्सा वीग आनी केंसांच्या जागतीक बाजारांत एकूण विक्री 47 हजार कोटी रुपयां परस चड जाल्ली. मनशांच्या केंसां पसून 35% वीग तयार करतात, कांय जाण तांचो वापर लग्नाच्या वेळार करतात, जाल्यार कांय जाण कायमचे वीग वापरतात. एकंदरीत ह्या वेवसाया कडेन परकी चलन मेळोवपाचें म्हत्वाचें साधन म्हणून पळोवं येता. तेन्ना हाचे मुखार केंसा कडेन भायर उडोवपाची वस्त म्हूण पळोवचें न्हय. ताका कोट्यांनी रुपयांचें मोल आसा, हें मतींत दवरचें.

शांताराम वाघ
96234 525 53