केंद्रीय अर्थसंकल्पाक लागून गोंयाक मेळटली घटाय

पत्रकार परिशदेंत उलयतना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. कुशीक मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

डॉ. प्रमोद सावंत: केंद्रान सगल्यां खातीर सगलें कितें दिल्ल्याचोय दावो

पणजी: केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी मंगळारा सादर केल्ल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पांत साधनसुविधा, मानवी विकास, शेतकार, महिला, करप्रणाली, रेल्वे हाचेर चड लक्ष केंद्रीय करून ते नदरेन अर्थीक तरतूद लेगीत केल्या. ताका लागून गोंयांतल्या ‘आत्मनिर्भर भारत-स्वयंपूर्ण गोंय’ मोहिमेक अदीक घटाय मेळटली असो विस्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी बुधवारा उक्तायलो.

आल्तिनो हांगासरल्या आपल्या सरकारी निवासस्थानार घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले. ह्या वेळार तांचे बरोबर पंचायत मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हाजीर आशिल्ले.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारामन हांणी अमृतकाळांतलो हो अर्थसंकल्प फुडल्या 25 वर्सांचें अर्थीक नियोजन करून सादर केला. अर्थसंकल्पांतल्यान तांणी सगल्यां खातीर सगलें कितें दिलां. तळागाळांतल्या लोकांचो पुरायपणान विचार करून तांचो सर्वांगी विकास साध्य करपाचे नदरेन दरेक मळा खातीर अर्थीक तरतूद केल्या. ताका लागून ह्या अर्थसंकल्पाचो गोंया सयत देशांतल्या लोकांक खूब फायदो जातलो. तातूंत केंद्र सरकारान करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा सात लाखां मेरेन वाडोवन देशांतल्या मध्यमवर्गियांक केंद्र सरकारान मोटी थाकाय दिल्या अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें.

मंगळारचो अर्थसंकल्प हो प्रधानमंत्री मोदींचे ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्वास आनी सबका प्रयास’ हें सपन साकार करपी थारतलो अशें तांणी सांगलें.

मजगतीं, 2020-21 च्या अर्थसंकल्पांतले तरतुदी प्रमाण विवीध येवजण्यांच्या माध्यमांतल्यान केंद्रां कडल्यान गोंयाक 3,865 कोटी रुपया मेळिल्ले. 2021-22 त 4,304 कोटी मेळिल्ले. ह्या वर्साच्या मार्च मेरेन 5 हजार कोटी रुपया मेळटले, जाल्यार ह्या अर्थसंकल्पांतल्यान 7 हजार कोटी मेरेनचें सहाय्य मेळटलें. तातूंतल्यान गोंयांत स्कील इंडिया सेंटर, नॅशनल हायड्रोजन मिशन, प्राकृतीक शेतां खातीर दोनूय जिल्ह्यांत दोन सेंटर्स, एकलव्य मॉडेल स्कूल, युनिटी मॉल बी प्रकल्प उबारतले. गोंय सरकार ग्रामविकास आनी अर्बन इन्फ्रा फंड खाला अतिरिक्त निधी खातीर यत्न करीत आसा. ताचो वापर पंचायत आनी पालिकां खातीर करून गोंयांत विकास सादतले. तशेंच गोंयांत राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररी स्थापन करपाचोय आमचो यत्न आसा अशेंय मुख्यमंत्री डॉ. सावंत हांणी स्पश्ट केलें.

मंत्री मॉवीन गुदिन्हो, रोहन खंवटे आनी सुभाष फळदेसाय हांणी लेगीत केंद्राचो अर्थसंकल्प गोंयच्या विकासांत म्हत्वाची भुमिका वठयतलो असो विस्वास उक्तायलो.

रिंगरोडाचें काम 5 वर्सांत पुराय जावपाचो विस्वास

गोंयांतली येरादारीची कोयंडी पयस करपा खातीर पत्रादेवी सावन गोंया भायर कर्नाटकाक जोडपी रिंगरोडाचो प्रस्ताव गोंय सरकारान केंद्रा कडेन सादर केल्लो. रस्ते बांदपा खातीर केंद्रान भरीव अर्थीक तरतूद केल्ल्यान फुडल्या पांच वर्सांत ह्या मार्गाचें काम लेगीत पुराय जातलें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलें. ह्या रिंगरोडाचो मोपांतल्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार येवपी पर्यटक, प्रवाशांक पायदो जातलो अशेंय तांणी सांगलें.