कृष्णा रघुनाथ शेट्ये सावयकार हायस्कूलाचो निकाल 92.86 टक्के

भांगरभूंय | प्रतिनिधी


भांगरभूंय खबरांमेज
पणजी  ः वळवयच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या कृष्णा रघुनाथ शेट्ये सावयकार माध्यमीक हायस्कूलाचो निकाल 92.86 टक्के लागला.
गोंय माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळान एप्रील म्हयन्यांत घेतिल्ले धावेचे परिक्षेक ह्या हायस्कूलांतलीं 42 विद्यार्थी बशिल्ले. 14 विद्यार्थी विशेश श्रेणींत, 17 विद्यार्थी पयल्या वर्गांत जाल्यार 8 विद्यार्थी दुसऱ्या वर्गांत पास जाले.
तश्वीता तारीन 93.67 टक्के गूण मेळोवन पयली सुवात, सानवरी खेडेकारान 92.17 टक्के गूण मेळोवन दुसरी सुवात, संपदा तारीन 91.33 टक्के गूण मेळोवन तिसरी सुवात, सात्विक तारीन 85 टक्के गूण मेळोवन चवथी सुवात  जाल्यार सानिका शिलकारान 82.67 टक्के गूण मेळोवन पांचवी सुवात मेळयली.
मु्ख्याध्यापिका पर्पेचुआ फर्नांडीस, शिक्षक, पालक शिक्षक संघ आनी हेरांनी विद्यार्थ्यांक परबीं भेटयल्यांत.