कुंडय न्यू इंग्लीश स्कुलांत घुमट आरती सर्त

घुमट आरती सर्तीच्या उक्तावणा वेळार दुर्गाकुमार नावती, अशोक गावडे, केशव कामत, स्नेहल घाडी, दामोदर नायक, शेखर नायक, श्वेता हळदणकार, विभा तळावलीकार, कोमल मराठे आनी हेर.

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

फोंडें: संस्कारी पिळगी घडोवपा खातीर पालकांनी आनी शिक्षकांनी एकवटान काम करूंक जाय. आयची समाजीक परिस्थिती कश्टाची तितलीच आव्हानात्मक आसा. आपली जीण अर्थपूर्ण करपा खातीर विद्यार्थ्यांक संस्कारांतल्यान मेळटा. शिक्षक हो विद्यार्थ्यांक ज्ञान दिवपाचें कार्य करता. जो विद्यार्थी शिक्षकान दिल्लें ज्ञान गंभीरतायेन घेता तोच जिणेंत येसस्वी थारता अशें ज्येश्ठ कलाकार दुर्गाकुमार नावती हांणी कुंडयच्या न्यू इंग्लीश हायस्कुलांत जाल्ले घुमट आरती सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुखेल सोयरे म्हूण उलयतना सांगलें.

कुंडयच्या न्यू इंग्लीश हायस्कुलाच्या सभाघरांत जाल्ले हे कार्यावळींत माचयेर परिक्षक दामोदर नायक, मुख्याध्यापिका श्वेता हळदणकार, पालक शिक्षक संघटणेचे अध्यक्ष शेखर नायक, अशोक गावडे, केशव कामत आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले.

दुर्गाकुमार नावती हांचे हस्तुकीं गणेश पुजन आनी दिवली पेटयली. शालेय विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगी विकासा खातीर शाळेचे शिक्षक वावरत आसून विद्यार्थी कल्याणार्थ खूबशे उपक्रम हातांत घेतिल्ल्याचें ह्या वेळार मुख्याध्यापिका श्वेता हळदणकार हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें.

उपरांत जाल्ले घुमट आरती सर्तींत यत्ता णवीच्या पंगडाक पयलें, सवीच्या दुसरें जाल्यार सातवीच्या पंगडाक उमेद वाडोवपी इनाम फावो जालें.

वैयक्तीक इनामां चंदेश गावडे, रोहीत भोमकार, वंश जल्मी, अमन गावडे हांकां भेटयलीं. कोमल मराठे हांणी सर्ती संबंदी म्हायती दिली. स्नेहल घाडी हांणी मानेस्तांची वळख करून दिली. स्वरा सकटे हांणी सुत्रसंचालन केलें जाल्यार विभा तळावलीकार हांणी उपकार मानले.