कुंकळ्ळी ताकाबांद हागच्या विठ्ठल मदिरांत आयच्यान कार्तीक पुनव

भांगरभूंय | प्रतिनिधी

भांगरभूंय । प्रतिनिधी
मडगांवः कुंकळ्ळी ताकाबांद हागच्या विठ्ठल मदिरांत वर्सुकी कार्तीक पुनव उत्सव जातलो. त्या निमतान तरेकवार धर्मीक आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. मंगळार 21 नोव्हेंबराक पुनःप्रतिश्ठापना दिसा निमतान सकाळीं 9 वरांचेर म्हाभिशेक, विष्णू गायत्री अनुश्ठान, पू्र्णाहुती उपरांत आरत्यो आनी म्हाप्रसाद जातलो. सांजे 7 वरांचेर विठ्ठल भजनी मंडळ, ताकबांद हांची भजनाची कार्यावळ जातली. उपरांत आरत्यो आनी प्रसाद जातलो.
बुधवार 22 नोव्हेंबराक सकाळी 8 वरांचेर अभिशेक, सांजे 4 वरांचेर एकोडी अभंग गायन सर्त जातली. बिरेस्तार 23 नोव्हेंबराक सकाळीं 9 वरांचेर अभिषेक,  सांजे 5.30 वरांचेर श्रीची पालखी मिरवणूक उपरांत आरत्यो आनी प्रसाद जातलो. शुक्रार 24 नोव्हेंबराक सकाळीं 9 वरांचेर अभिशेक, सांजे तुळशी जातलें. शेनवार 25 नोव्हेंबराक सकाळी अभिशेक, रातयां 10 वरांचेर गौरी तनय कला संघ नागेशी हाच्या  ‘शेजारी आनी शेजारी’ ह्या कोंकणी नाटकाचो प्रयोग जातलो. आयतार 26 नोव्हेंबराक सकाळीं अभिशेक, दनपारां 3 वरांचेर रांगोळी सर्त सांजे 5 वरांचेर भेशवण सर्त, सांजे 7 वरांचेर एकपात्री अभिनय सर्त जातली. सोमार 27 नोव्हेंबराक  सकाळीं अभिशेक, रातयां 8 वरांचेर म्हाआरती, अन्नसंतर्पण आनी देवाक ओपल्ल्या वस्तुचीं पावणी जातली. भाविकांनी उत्सवाक हाजीर रावचें अशें समितीन कळीत केलां.